BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Kur’ân-ı kerim ve ramazan ayı...

Ramazan-ı şerif ayının Kur’ân-ı kerîm ile bağlılığı olduğu için, bu ay bütün hayırları ve bereketleri kendinde toplamıştır.
 
 
Kur’ân-ı kerim Ramazan-ı şerif ayında indi. Ramazan ayında  Kur'ân-ı kerim okumak çok kıymetlidir. Her gün  az da olsa, okumaya çalışmalı. Kur’ân-ı kerimi öğrenmek, öğretmek ve okumak çok sevaptır. Kur’ân-ı kerim okumasını bilmiyorsak öğrenmeli. Kur’ân-ı kerimi öğrenmek çok kolaydır. Çoluk çocuğumuza da öğretmeli. Evlâd, ana baba elinde bir emânettir. Çocuklara îmân, Kur’ân ve Allahü teâlânın emirleri öğretilir ve yapmaya alıştırılırsa, din ve dünyâ saadetine ererler. Bu saadette anaları, babaları ve hocaları da ortak olur. Eğer bunlar öğretilmez ve alıştırılmaz ise, bedbaht olurlar. Yapacakları her fenâlığın günâhı, analarına ve babalarına da verilir.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Sizin en hayırlınız, Kur’ân’ı öğrenen ve öğretendir.) [Tirmizi]
(Kur’ân okuyan kimse, bunamaz.) [Tirmizî]
(Çocuklarına Kur’ân-ı kerîm öğretenlere veya Kur’ân-ı kerîm hocasına gönderenlere, öğretilen Kur’ânın her harfi için, on kerre Kâbe-i muazzamayı ziyaret sevabı verilir. Ve Kıyamet günü başına devlet tacı konur. Bütün insanlar görüp imrenir.) [S. Ebediyye]
(Çok Müslümân evlâdı, babaları yüzünden Veyl ismindeki Cehenneme gideceklerdir. Çünkü, bunların babaları, yalnız para kazanmak ve keyif sürmek hırsına düşüp ve yalnız dünyâ işleri arkasında koşup, evlâdlarına Müslümânlığı ve Kur’ân-ı kerîmi öğretmediler. Ben böyle babalardan uzağım. Onlar da, benden uzaktır. Çocuklarına dinlerini öğretmeyenler, Cehenneme gideceklerdir.) [S. Ebediyye]
(Beş vakit namazdan sonra yapılan dua gibi, hatimden sonra yapılan dua da kabul olur.) [Taberani
İmâm-ı Rabbânî “kuddise sirruh”, “Mektûbât”ın birinci cilt, 4. ve 45. mektuplarında buyuruyor ki:
"Kur’ân-ı kerîm bu ayda inmeye başladı. Ramazan-ı şerif ayının Kur’ân-ı kerîm ile bağlılığı olduğu için, bu ay bütün hayırları ve bereketleri kendinde toplamıştır. Bütün bir yıl içinde herhangi bir yoldan herhangi bir kimseye gelen bütün hayırlar ve bereketler, bu çok kıymetli ayın bereketleri denizinden bir damla gibidir.  Ramazân-ı şerifte Kur’ân-ı kerîmi hatmeden kimsenin, bu ayın bereketlerine kavuşması, hayırlarından pay alması umulur. Bu ayın günlerinin bereketi başka, gecelerinin hayırları başkadır. Ramazan-ı şerifte hatim okumak mühim sünnettir."
Kur’ân-ı kerimin hatmedildiği yere rahmet yağar. Hatim bitince, ikincisine başlamak müstehaptır ve yeniden hatme başlamak niyetiyle Fatiha okumalıdır.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
618636 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/salim-koklu/618636.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT