BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Salih bir Müslüman olmak...

“İyi anladım ve inandım ki, dünyada rahata ve ahirette sonsuz iyiliklere kavuşmak için, 'Salih Müslüman' olmak lazımdır.”
 
Büyük bir İslam âliminin nasihati özetle şöyledir:
-Aklı olan herkes, dünyada rahat ve huzur içinde yaşamak, ahirette de azaptan kurtulup, sonsuz nimetlere kavuşmak ister. Senelerce, yüzlerle kitap okudum. Tarihi, tasavvufu çok inceledim. Fen bilgileri üzerinde çok düşündüm. İyi anladım ve inandım ki, dünyada rahata ve ahirette sonsuz iyiliklere kavuşmak için, “Salih Müslüman” olmak lazımdır... Salih olan mümin, Ehl-i sünnet itikadındadır. Ehl-i sünnet itikadında olana Sünnî denir. Ehl-i sünnetin dört mezhebinden (Hanefî, Mâlikî, Şâfi’î, Hanbelî’den) birine uyar. Böylece, her hareketinde İslamiyet’e tâbi olur. İbadetlerini kendi mezhebine göre yapar. Haramlardan sakınır. Bunlarda bir kusuru olursa, şartlarına uygun tövbe eder. Salih Müslüman olmak için, din bilgilerini Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından öğrenmek lazımdır. Salih Müslüman olmak için:
1-Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiği gibi inanmalıdır. 2-Dört mezhepten birinin fıkıh kitabını okuyarak, din bilgilerini doğru öğrenip, buna uygun ibadet yapmalı ve haramlardan sakınmalıdır. Dört mezhepten birinde olmayan veya dört mezhebin kolay yerlerini ayırıp bir araya toplayan, yani mezhepleri birbirine karıştıran kimseye mezhepsiz denir. Mezhepsiz olanın itikadı bozuk olur. 3- Çalışıp para kazanmalıdır. Dine uygun yolla kazanmalıdır. Fakir kimse, bu zamanda, dinini, namusunu, hakkını bile koruyamaz. Bunları korumak ve İslamiyet’e hizmet edebilmek için, fennin bulduğu yeniliklerden, kolaylıklardan faydalanmak da lazımdır. Helal kazanmak büyük ibadettir. Namaza mâni olmayan ve haram işlemeye sebep olmayan her kazanç yolu, hayırlıdır, mübarektir. İbadetlerin ve dünya işlerinin faydalı, mübarek olması, yalnız Allah için yapmakla, yalnız Allah için kazanmakla ve yalnız Allah için vermekle, kısacası, ihlâs sahibi olmakla olur. İhlâs, her işini yalnız Allahü teâlânın rızası için yapmaktır.
Ehl-i sünnet itikadında olmayan, mesela Eshâb-ı kiramdan (radıyallahü teâlâ anhüm) herhangi birine dil uzatan ve dört mezhepten birine uymayan, haramdan sakınmayan, çocuklarının İslâm bilgisi, Kur’ân-ı kerîm öğrenmeleri için çalışmayan bir kimse salih bir Müslüman olamaz.
Allahü teâlânın sevgisine kavuşmak için, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarında yazılı olduğu gibi iman etmek ve bütün sözleri, işleri, onların bildirdiklerine uygun olmak gerekiyor. Allahü teâlânın rızasına, sevgisine kavuşmak isteyenin, böyle iman etmesi ve böyle yaşaması lazım olduğu anlaşılıyor. Bir insanda bu ikisi olmazsa, o, salih Müslüman olamaz. Dünyada ve ahirette rahata ve huzura kavuşamaz. Bu ikisi, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından okuyarak öğrenilir. Kalp temiz olunca, imanın, ibadetlerin tadı duyulur. Haramlar, acı, çirkin ve iğrenç görünürler.
İmanı ve diğer din bilgilerini, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından öğrenmeli, mezhepsizlerin, itikadı bozuk kimselerin yazdıkları din kitaplarının yaldızlı, heyecanlı kelimelerine aldanmamalıdır...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
618742 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/salim-koklu/618742.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT