BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

“Kalp kırmak, Allahın lütfunu incitmektir!.."

YOLUMUZU AYDINLATANLAR
Vehbi Tülek
Facebook
Sâlih kimseler, asla kimseye kötü söylememeli ve lanet etmemelidir!
 
Hamîdüddîn Kalender Dehlevî hazretleri Çeştiyye tarikatı büyüklerindendir. Hindistan’da Delhi civarındaki Kîlügari'de doğdu. Kü­çük yaştan itibaren Ni­zâmeddin Evliya hazretlerinin sohbetlerine katıldı. Onun vefatından sonra halifesi Çırâğ-ı Dehlî’nin soh­betlerine devam etti. 757 (m. 1356)’da Delhi’de vefat etti. “Hayrü'l-mecâlis” adlı eserinde hocasının sohbetlerini nakleder. Burada buyuruyor ki:
Üstadım Nizâmüddîn Evliyâ buyurdu ki: “Tasavvuf yolunda yedi çeşit tehlike vardır. Bunlar, ıraz, hicâb, tefasil, selb-i merid, selb-i kadem, teselli ve düşmanlıktır. Âşıkın bir hareketi veya davranışı, 'Sevilen' tarafından beğenilmezse, maşuk âşıktan yüz çevirir. Buna ıraz denir. Âşık bundan pişman olup, tövbe etmelidir. Pişmanlığı kabul edilmez ise, ikisinin arasına hicâb (örtü, perde) girer. Bu hicabı kaldırmak için, âşıkın tövbe etmesi lâzımdır. Tövbesi kabul edilmez ise, arada tefasil (ayırıcı, bölme) yer alır. Bu hâlde iken de tövbesi tekrar kabul edilmez ise, o zaman âşık, itaat ve bağlılığının zevklerinden mahrum kalır ve bununla beraber, önceki bağlılığının bütün meyve ve faydalarını da kaybeder ve bu, âşıkla maşuk arasında uçurumlar açar, âşık şüphelere düşer ve aşkı düşmanlığa dönüşür.”
“İnsanın îmânı, dünyâya ve onun altınlarına bir deve pisliğinden fazla değer vermediği ve Allahü teâlâdan başka hiçbir şeye güvenmediğinde ancak tamam olur. Kendine Allah âşığı diyen bir kimse, dünyâyı sever ve onu sevenlerle arkadaşlık yaparsa, o bir yalancı ve münâfıktır.”
“Bir talebe için, Allahü teâlâya bağlılığın şu altı esâsı vardır: 1- Nefsini yenmek için insanlardan uzak kalmalıdır. 2- Her zaman temiz ve abdestli olmalıdır. 3- Her gün oruç tutmaya çalışmalı, yapamıyorsa az yemelidir. 4- Allahü teâlâdan başka her şeyden uzaklaşmaya çalışmalıdır. 5- Hocasına sâdık ve itaatkâr olmalıdır. 6- Allahü teâlâyı ve hakîkati her şeyden üstün tutmalıdır.”
“Bir talebe, şu dört şeyden sakınmalıdır: 1- Dünya ehli ve özellikle zenginlerle görüşmekten, 2- Zikirden başka bir şeyden bahsetmekten, 3- Allahü teâlâdan başka bir şeye sevgi beslemekten, 4- Allahü teâlâdan başka bütün dünyevî şeylere kalbi bağlanmaktan.”
“Kalp kırmak, Allahü teâlânın lütfunu incitmektir. Neye uğrarsa uğrasın, sâlih kimse, asla kimseye kötü söylememeli ve lanet etmemelidir. İnsanların kabahatlerini açıklamamalıdır.”
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
612186 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/612186.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT