BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"O’na benzer hiçbir şey yoktur!..”

"Allahü teâlâ birdir. O’nun ortağı yoktur. O’nun eşi, benzeri ve zıddı yoktur."
 
Ebû Nasr İbnü's-Sabbağ hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 400 (m. 1009)’da Bağdat'ta doğdu. Burada meşhur âlimlerden ilim tahsil ederek önde gelen Şafiî fakihlerinden biri ol­du. Nizamiye Medresesi'nde ders verdi. 477 (m. 1085)’de vefat etti. Tarîku's-sâtim isimli eserinde şöyle buyuruyor:
Allahü teâlâ birdir. O’nun ortağı yoktur. O’nun eşi, benzeri ve zıddı yoktur. O’nun kâmil sıfatları vardır. Noksan sıfatlardan münezzehtir. O, kendisi tarafından bildirilen isimlerle isimlendirilir. O, cisim değildir. Allahü teâlânın bekâsı vâcibdir. O’nun varlığının öncesi yoktur. O’nun zâtı anlatılamaz.
Ahlâk ilmi âlimlerinden birisine, Allahü teâlâ hakkında sorulduğu zaman şöyle cevap verdi:
-Eğer Allahü teâlânın zâtını soruyorsan, Kur’ân-ı kerîmde meâlen; "O’na benzer hiçbir şey yoktur” (Şûrâ-11) buyurulmuştur. O’nun sıfatlarını soruyorsan, İhlâs sûresinde buyurulduğu gibidir. Meâlen şöyledir: “O Allah tektir. Allah Sameddir (Her yaratığın muhtaç olduğu eksiksiz bir varlıktır.) Doğurmadı. O, doğurulmadı da. Hiçbir şey de O’na denk olmamıştır.” Eğer ismini soruyorsan, Kur’ân-ı kerîmde meâlen Allahü teâlâ buyurdu ki: “O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allahtır. Gizliyi de aşikârı da bilendir. O, Rahmândır (dünyâda bütün kullara rahmet edendir.) Rahimdir (âhırette yalnız müminlere merhamet edendir.)” (Haşr-22) 
(Allahü teâlânın daha başka isimleri de vardır. Allahü teâlânın isimleri sonsuzdur. Binbir ismi var diye meşhûrdur. Yani isimlerinden binbir tanesini insanlara bildirmiştir. Muhammed aleyhisselâmın dininde, bunlardan doksandokuzu bildirilmiştir. Bunlara Esmâ-i Hüsnâ denir. Allahü teâlânın isimleri tevkifidir. Yani, İslâmiyette bildirilen isimleri söylemek caizdir. Bunlardan başkasını söylemek caiz değildir. Meselâ, Allahü teâlâya âlim denir. Fakat âlim demek olan fakîh denmez. Çünkü İslâmiyet Allahü teâlâya fakîh dememiştir. Allah ismi yerine tanrı demek caiz değildir. Fakat “Birdir Allah, O’ndan başka tanrı yok” denilebilir. Eğer O’nun fiilini (işini) soruyorsan, Kur’ân-ı kerîmde Allahü teâlâ meâlen buyuruyor ki; “Göklerde ve yerde ne varsa hepsi [O’na muhtaçtır. Hacetlerini] O’ndan isterler. O, her an bir iştedir.) [Diriltmek, öldürmek, azîz kılmak, alçaltmak, zengin yapmak, fakir yapmak, duâ edene icabet; etmek, isteyene vermek, vs. gibi.] (Rahmân-29)
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
617305 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/617305.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT