BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Okuma sevgisi anaokulunda başlar

Okuma sevgisi anaokulunda başlar

Kitap sevgisinin okul öncesi dönemde başladığını belirten uzmanlar, okuma-yazma bilmeyen çocukları kitapların zengin dünyasıyla tanıştırma görevinin, anasınıfı öğretmenlerine düştüğüne dikkat çekiyorlar.ANKARA - Kitap sevgisinin okul öncesi dönemde başladığını belirten uzmanlar, okuma-yazma bilmeyen çocukları kitapların zengin dünyasıyla tanıştırma görevinin, anasınıfı öğretmenlerine düştüğüne dikkat çekiyorlar. Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu öğretim üyelerinden Prof. Dr. Neriman Aral ve Araştırma Görevlisi Şenay Bulut, “anasınıfı öğretmenlerinin çocukların kitaba ilgisinde belirleyici olduğu” görüşünden hareketle bir araştırma yaptılar. “Öğretmenlerin çocuk kitaplarıyla yaptıkları uygulamaları” ortaya koyan araştırma, Ankara il merkezindeki 67 anasınıfından 121 öğretmen üzerinde gerçekleştirildi. Uzmanlar ayrıca, araştırma sonucunda ortaya çıkan verileri de değerlendirerek, anasınıfı öğretmenlerine bir dizi öneride bulundular. Çağdaş Eğitim Dergisi’nde yayımlanan araştırmaya göre, ana sınıfı öğretmenlerinin yüzde 22.36’sı çocukların dil gelişimini desteklemek amacıyla kitap okuduğunu belirtirken, bunu sırasıyla edebiyatı sevdirmek (yüzde 20.25), müfredat programlarındaki konuları (yüzde 19.21) ve sosyal gelişimi desteklemek (yüzde 18.35) izliyor. Anasınıfı öğretmenlerinin yüzde 78’i, çocuklara günde bir kitap okuyor. Öğretmenlerin yüzde 87.2’si de kitap okumak için belli bir mekan seçmediklerini, sınıfı, kitaplık köşesini, bahçeyi değişik zamanlarda, öğrencilerin istekleri doğrultusunda kullandıklarını belirtiyor. “Anadil etkinliklerinde kitap seçimini etkileyen faktörler” sorulduğunda ise öğretmelerin yüzde 30.64’ünün kitabı işlenilen konu ile ilgili seçtiği görülüyor. Ayrıca öğretmenlerin yüzde 29.25’i, çocuğun değişik ilgi, istek, merak ve ihtiyaçlarını karşılayacak kitapları, yüzde 23.40’ı da çocukların hoşuna gideceğini düşündüğü yapıtları tercih ettiğini kaydediyor. Prof. Dr. Aral ile Bulut çoğunluğun görüşlerini ortaya koyan bu verileri “istenilen sonuca” yakın bulduklarını belirterek, diğer soruların cevapları doğrultusunda hazırladıkları önerileri şöyle sıralıyorlar: ¥ Kitabı dil gelişimini ve çocukların ilgisini çekecek konuları gözeterek seçin, ¥ Çocuklara kitap okumadan önce hazırlık yapın, ¥ Bazı öykülerin okunduğu, bazı öykülerin anlatıldığında daha iyi etki bıraktığını düşünerek, öykünün nasıl sunulacağına karar verin, ¥ Kitabı yüksek sesle okuyun, ¥ Karakterlere göre özel sesler çıkarın, ¥ Çocukların tepkilerini gözlemleyerek, gerektiği yerde hikayeyi sonlandırın, -Kitabı bitirdikten sonra dramatizasyonunu yaptırın.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT