BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Cumhuriyetimizin 78. Yılı

Cumhuriyetimizin 78. Yılı

78. Yıl, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, büyük milletimize kutlu olsun! Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk cumhurbaşkanımız, millî kahraman, İstiklâl Savaşı’nın başkomutanı, modern Türkiye’nin mimarı Atatürk’ü minnet, şükran, saygı ve sevgiyle anıyoruz. Millî Mücadele’yi yöneten ve kazanan şanlı 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, cumhuriyeti ilân eden 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, vatanseverliklerine gıpta ettiğimiz yiğit üyelerini, en samimi hürmet duygularımızla hatırlıyoruz. Ne Mutlu Türküm Diyene diyoruz.78. Yıl, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, büyük milletimize kutlu olsun! Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk cumhurbaşkanımız, millî kahraman, İstiklâl Savaşı’nın başkomutanı, modern Türkiye’nin mimarı Atatürk’ü minnet, şükran, saygı ve sevgiyle anıyoruz. Millî Mücadele’yi yöneten ve kazanan şanlı 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, cumhuriyeti ilân eden 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, vatanseverliklerine gıpta ettiğimiz yiğit üyelerini, en samimi hürmet duygularımızla hatırlıyoruz. Ne Mutlu Türküm Diyene diyoruz. İmparatorluğumuzu 10 yıl içinde yıkan, tasfiye eden, harabe hâline getiren tecrübesiz bir kadro, Türkiye’yi bırakıp gitmişti. Saltanat ve hilâfet başkenti İstanbul, ikinci ve üçüncü başkentler sayılan Edirne ile Bursa, bir de İzmir, askerî işgal altına alındı. Mütareke mucibince ordularımız terhis edilip donanmamız Haliç’e kapatıldı. Silâhlarımıza el kondu. Millî Müacele başladı. Yeni bir harbi göze almak akıl dışı görünüyordu. Nitekim mağlûp müttefiklerimiz Almanya ve Avusturya-Macaristan imparatorlukları da ayni muameleye maruz kalmışlardı. Yeniden savaşmayı İstanbul hükûmetinin aklı kesmedi. Ama her şeyi göze alan Osmanlı generallerinin, albaylarının, subaylarının, yöneticilerinin bir kısmı, İstanbul’da Meclis-i Meb’ûsân’ın da düşman süngüsüyle dağıtılması üzerine, Ankara’da toplanmaya başladılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı olan ve Meclis tarafından başkomutanlığa getirilen Atatürk, ümid edilmiyeni başardı. Askerlik dehasına eklenen münakaşasız politik dehası ile, yeni Türkiye’yi inşa etti. Bir kaç yıl önce Rusya, Almanya, Avusturya, Macaristan gibi çok köklü monarşilerde cumhuriyet ilân edilmişti. Hiç birisinin taht şehri düşman işgaline uğramadığı halde... Atatürk de 29 Ekim 1923’te aynı inkılabı gerçekleştirdi. 15 yıl boyunca, ölümüne kadar, her yıl yeni bir reformu yürürlüğe koydu. Bugünki Türkiye oluştu. Şimdi 78. Yıl’ı kutluyoruz. Allaha şükür 1919 şartlarında falan değiliz. Ancak sevinç içinde bir kutlama olmadığı âşikârdır. 1938’den bu yana yapılan hatalar, bizi millî hedefimiz muâsır medeniyet seviyesine ulaştıramadı. 10 yılı bölücülerle, sonraki yılları dini politikaya sokmak isteyenlere mücadeleye hasrettik. Radikal reformlar için elimiz bağlandı. Devlet Reformunu gerçekleştiremedik. 78 yılın muhasebesini artık çok geniş görüş açılarından bakarak yapmak gerekiyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT