BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Enerjide yeni dönem

Enerjide yeni dönem

Enerji’de serbest piyasa modeline geçiliyor. Doğalgaz 2 Mayıs’ta, elektrik ise 3 Eylül’de serbest piyasa ortamına giriş yapacak.ANKARA - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Yusuf Günay, Kurum olarak, doğalgaz piyasasını 2 Mayıs 2002, elektrik piyasasını ise 3 Eylül 2002’de ‘’serbest piyasa ortamında’’ faaliyete geçirmeyi planladıklarını açıkladı. Günay, enerji piyasalarında üretim, iletim, dağıtım ve ticaret faaliyetlerinde bulunacak yerli ve yabancı kuruluşların muhatabının bundan böyle EPDK olacağını, yatırımcıların önündeki bürokratik engellerin ortadan kalkacağını bildirdi. Kurul’un atanmasından hemen sonra Kurumun oluşumu, elektrik ve doğalgaz piyasalarının düzenlenmesi, bu çerçevede hukuki altyapının oluşturulması için elektrik ve doğalgaz çalışma gruplarıyla, ikincil mevzuatın hazırlanması çalışmalarına başlandığını kaydeden Günay, sektöre ilişkin ikincil mevzuat taslaklarının ise ilgili kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyet göstermekte olan tüzel kişilerin de görüşleri alınarak sonuçlandırılacağını söyledi. Günay, geçen üç aylık süre zarfında, Kurul’un çalışma usul ve esasları, personel, muhasebe, bütçe, harcırah, sağlık, ihale ve denetim yönetmelik taslakları hazırlanarak kurumsal yapının oluşturulmasına ilişkin yönetmeliklerden önemli bir bölümünün yürürlüğe konulduğunu bildirdi EPDK Başkanı Günay, bu yönetmeliklerden ‘’Kurum Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, İnsan Kaynakları Yönetmeliği, Disiplin Amirleri Yönetmeliği, Sicil Amirleri Yönetmeliği, Yerli ve Yabancı Uzman Yönetmeliği’’nin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Günay, enerji sektöründe yeniden yapılanma çalışmaları sonucunda, ‘’yerli ve yabancı özel sektör katılımının sağlanması, işletme ve yatırım verimliliğinin artırılarak düşük maliyetli enerji temin edilmesi, hizmet kalitesinin yüksetilmesi, yatırım kararlarının rasyonel bir şekilde alınmasının sağlanması, bazı tesislerin özelleştirilmesi ve bu suretle kamuya olan yükün hafifletilmesinin’’ hedeflendiğini söyledi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT