BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Cemil Bey’in ‘tadı’

Cemil Bey’in ‘tadı’

Tarihe, “şekerci, bestekâr, hafız ve udî” olarak geçen Cemil Bey’in 1883’te başlattığı, bir süre Mısır’da devam ettirdiği şekercilik işini bugün torunları sürdürüyor.1867 yılında, Şehzadebaşı’nda doğan ve klasik Türk müziğinin önemli udileri arasında yer alan Cemil Bey’in kurduğu Cemilzade, hâlâ o günkü titizliğiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Cemil Bey, 1883 yılında, onaltı yaşında bir yandan musiki eğitimi alırken İstanbul Şehzadebaşı’nda ilk şekerci dükkanını da açar. Daha o dönemlerdeki renkli kişiliği Ahmet Rasim’in dikkatini çeker ve bir süre mektup arkadaşı olurlar. Cemil Bey birgün hocası Basri Beyle birlikte Kadıköy’e geçerek bir zatı ziyarete giderler. Küçük bir odada yaşlı bir zatı gördüklerinde Basri Bey; “Oğlum hocanın elini öp!” demesi üzerine bu zatın elini öper ve bir kenara çekilip oturur. Biraz sonra Basri Bey tekrar, “Hadi oğlum bir taksim yap da, hoca dinlesin!” sözü üzerine Cemil Bey udunu çıkarıp çalmaya başlar. Ud çalışını bu zat çok beğenir. Basri Beyin ricası üzerine ihtiyar zat okumaya başlar. Cemil Beyin çok aramasına rağmen udda bir ses bulamadığını gören ihtiyar tekrar okumuş, bu defa da tekrar aramaya başlayıp sesi bulamayarak üzülen Cemil Beye, “Oğlum sen daha bir şey öğrenmemişsin, çok yazık!” demesi üzerine mahcubiyeti daha da artmış. Hemen üstadın eline sarılarak kendisine ders vermesini rica etmiş. Genç yaşta üstad Şekerci Cemil Bey bu zattan iki buçuk yıl devamlı ders almak suretiyle bütün eksiklerini tamamlamış. Ders aldığı bu zat döneminin meşhur hanendelerinden Kel Ali Bey’di. Yirmi yaşına geldiğinde İstanbul’un en ünlü udilerinden biri olmuş ve birçok besteler yapmıştı. Bu sayede 1898 yılında henüz otuzbir yaşında iken Mızıka-i Hümayun’un Türk Musikisi Bölümü’nde ud sanatkârı ve hocası olur. Cemil Beyin müziğinin ve şekerlemelerinin ünü İstanbul sınırlarını aşmaya başlar. 1909 yılında, Mısır Mahkeme Reisliği’nden emekli olan Salih Paşa’nın daveti üzerine Cemil Bey ailesi ile birlikte Mısır’a gider. Cemil Bey, Kahire’de saray mensuplarına ud ve musiki dersleri verirken oğlu Mehmet Ali ile beraber şekerciliği de devam ettirir. Kahire’de açtıkları şekerci dükkanlarında 1930’lu yıllara kadar, tatları bugüne kadar korunan badem, fıstık ezmeleri ve lokumları sunulur. Mısır’da 19 yıl yaşayan ve elliden fazla beste yapan Cemil Bey, 61 yaşında vefat ettiğinde Kahire’de toprağa verilir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT