BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Hidayete sebep olan cennetliktir

Hidayete sebep olan cennetliktir

Hidayette olmak ve insanları hidayete davetin önemi büyüktür. Emr-i ma’ruf ve nehy-i münker farzdır. Kur’an-ı kerimde buyuruluyor ki: (İman edip iyi işler yapan, hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariç, insanlar zarardadır.) [Asr 2,3]Hidayette olmak ve insanları hidayete davetin önemi büyüktür. Emr-i ma’ruf ve nehy-i münker farzdır. Kur’an-ı kerimde buyuruluyor ki: (İman edip iyi işler yapan, hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariç, insanlar zarardadır.) [Asr 2,3] (Sizin içinizde, insanları hayra, [edillei şer’iyeye=dört delile uymaya] davet eden ve iyiliği emredip kötülükten [Dört delile muhalefetten] men eden bir cemaat bulunsun. İşte Onlar, kurtuluşa erenlerdir.) [Al-i İmran 104] Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki: (Tahsilsiz ilme, rehbersiz hidayete kavuşmak isteyen, boş şeylerden yüz çevirsin!) [İ. Gazali] (İbadetlerini ihlas ile yapanlara müjdeler olsun! Bunlar hidayet yıldızlarıdır.) [Ebu Nuaym] (İmamlar [önderler] hadi ve mehdi olduğu sürece, insanlar dal ve mudil olsa da asla helâk olmaz.) [Hâtîb] (Hadi=doğru yolu bulmuş, hidayete ermiş, Hidayet yolunu gösteren, mürşid, Mehdi=hidayete vesile olan, hidayete getiren. Dâl=sapık, mudil=saptıran) (Esselamü ala menittebeal hüda=Hidayete uyana, hak yolda olana selam olsun.) [Nesai] (Ya Rabbi, bizi hidâyetten sonra, başkalarının hidayetine vesile olanlardan eyle.) [Buhari] İnsan yaratılışta; hidâyet ve dalâlet olmak üzere iki taraflıdır. Ona hidâyeti tanıtmak için bir rehbere veya bir üstadın kitabına ihtiyaç vardır. Hidayet çok kıymetli olduğu gibi, hidayete sebep olmak da çok kıymetlidir. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: (Senin vasıtanla Allah’ın bir kişiye hidâyet vermesi, senin için üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır.) [Taberânî] (Bir kâfirin hidayetine sebep olmak, kızıl develere malik olmaktan iyidir.) [Buhari, İ. Ahmed] (Bir insanın hidayetine sebep olan [Onu ehli sünnet yapan] muhakkak cennete girer.) [Buhari] (Bir Müslüman, arkadaşına, hidayetini arttıracak veya onu tehlikeden kurtaracak hikmetli bir sözden daha iyi bir hediye veremez.) [Ebu Yala] (Kim, hidayete [Ehli sünnete] davet ederse, o yola girenlerin bütün sevapları ona da yazılır, diğerlerinin ecrinden bir şey eksilmez. Kim de, sapıklığa davet ederse, o yola girenlerin günahları, ona da verilir, o kötü yolda gidenlerin günahından da hiçbir şey eksilmez.) [Tirmizî] (Haktan bâtılı veya hidayetten dalaleti red gayesi ile, ilim öğrenmek için yola çıkan kimse, kırk yıl ibadet eden bir abid gibi ecir alır.) [Deylemî] Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını başkalarına vermek de, hidayete sebep olmak gibi sevaptır. Hatta kitabı alan, o kitapla amel etmemiş olsa, dalalette kalsa bile, kitabı veren niyetine göre onu hidayete kavuşturmuş gibi sevap alır. Çünkü hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: (Hayrın yolunu gösteren onu işleyen gibidir.) [Ebu Davud, Tirmizî] (Emr-i ma’ruf ve nehy-i münker ederken ölen şehiddir.) [İ. Asâkir] (Bütün ibadetlere verilen sevap, Allah yolunda cihâda verilen sevaba göre, deniz yanında bir damla su gibidir. Cihâd sevabı da, emr-i mâruf ve nehy-i anilmünker [dinin emir ve yasaklarını yayma] sevabı yanında, denize nispetle bir damla su gibidir.) [Deylemî] (Yarın: Sırf niyetle sevap kazanmak)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 86365
  % -0.89
 • 5.798
  % -2.78
 • 6.6017
  % -2.29
 • 7.3871
  % -0.08
 • 219.307
  % -0.11
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT