BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Brüksel raporu

Brüksel raporu

Avrupa Birliği’nin hakkımızda düzenlediği, Türkiye’nin ne dereceye kadar Kopenhag siyasi kriterleri paralelinde reform yaptığına dair Brüksel raporunun ana hatları sızdırıldı.Avrupa Birliği’nin hakkımızda düzenlediği, Türkiye’nin ne dereceye kadar Kopenhag siyasi kriterleri paralelinde reform yaptığına dair Brüksel raporunun ana hatları sızdırıldı. Tabii Türkiye’ye müzakere tarihi için kararı, siyasi irade, açık tabirle AB üyesi hükümetlerin başındaki politikacılar verecektir. Büyük üye devletler ağır basacaktır. Ama Brüksel raporunu geniş ölçüde değerlendirecekleri muhakkaktır. Öncelikle, hakkımızda yazılan raporu, Türkiye Cumhuriyeti hükumetinin, olanca dikkatiyle değerlendirmesi gerekir. Rapor, AB siyasi otoritelerince sunuluncaya kadar, bir kaç hafta içinde, eksiğimizi gediğimizi, bizden istenen ve beklenenleri, görebilmemiz lazımdır. Sayın Genelkurmay Başkanı, silahlı kuvvetlerimizin Avrupa Birliği’ne taraftar bulunduğunu, esasen Türk subayının geçmişimizde bütün yenileşme, ıslahat ve inkılaplarda öncülük ettiğini söyledi. AK Parti hükumeti de, CHP ana muhalefeti, DYP muhalefeti, Meclis dışı partilerimizin çoğu da AB’ye taraftardır. O halde niçin bazı icapları yerine getirmiyoruz? Belirli tüzükleri çıkartıp uyum paketlerini yüzde yüz yürürlüğe koymakta ağırdan alıyoruz? Avrupa Birliği’ne giriş şartları bellidir. Atatürk, Türkiye’nin özel şartlarına ağırlık verse idi, inkılaplarının hiç birini yapamazdı. Bugün Arap harfleri ile okuyup yazıyor, fes giyiyorduk ve Dolmabahçe Sarayı’nda hakan-halife Beşinci Sultan Osman Han oturuyordu. Anayasa tadili gibi hakikaten çetrefil işlemleri aşıp, tüzük çıkartmakta sallanmayı Avrupa devletleri, aleyhimize kullanabilirler. Bir de Kıbrıs meselesi var, çözüm bekliyor. ABD ile stratejik ittifak içinde ve AB üyeliğine adaylığı kesinleşmiş bir Türkiye, bir kaç yıl içinde 10.000 dolar p.c. gelire yükselip pek çok problemini halledecektir. Çok da zor bir politika değildir. Uzun yıllar boyu bir türlü gerçekleştirilememesi hayret vericidir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT