BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İslamiyet öncesi Türk devletleri

İslamiyet öncesi Türk devletleri

Bir milletin geçmişi, o milletin kökleridir. Mazisinden, örf, adet ile milli ve manevi değerlerinden koparılmış milletler yok olmaya mahkumdurlar.Bir milletin geçmişi, o milletin kökleridir. Mazisinden, örf, adet ile milli ve manevi değerlerinden koparılmış milletler yok olmaya mahkumdurlar. Bugün Türk milletine ve bilhassa genç nesillere psikolojik savaş ve kültür emperyalizmi uygulanmaktadır. Böylelikle milleti millet yapan değerler son derece ağır ve hızlı bir şekilde erozyona uğramaktadır. 5 bin yıllık Türk tarihi içinde 10 civarında Türk cihan imparatorluğu, 40’a yakın son derece büyük Türk Devleti ve yüzlerce irili ufaklı Türk Devletleri tarihin sayfaları arasında kalmışlardır. Günümüzde bunların bir çoğu başka kültürlerin içinde erimiştir. Hatta bazıları Türk’e düşman olarak karşımıza çıkmıştır. Üç safhada incelemek gerekir. Hunlardan önceki M.Ö. 3000 yılları ile M.S. 200 yılına kadar çok sayıda Türk devletleri yani “ÖNTÜRKLER” İkinci dalgadakiler ise Hunlardan başlayıp, Türklerin İslamiyetle şereflenmelerine kadar olan devreyi ihtiva eder. Üçüncü ise Türklerin İslamiyetle şereflendiklerinden bu yana Türk devletleridir. Hunlar: Çin kaynaklarında “Hongrnu” olarak anılan Hunlar, tarihte adı geçen ilk Türk boyudur. Tarih sahnesine M.Ö. 8. asırda çıktılar. Teoman Yabgu liderliğinde devlet kurdular. Teoman (Duman)’ın oğlu Mete zamanında Japon Denizinden Hazar Denizine kadar geniş bir imparatorluk kurdu. Sadece askerlik değil, devlet yönetimi, ilim ve teknikte de üstün seviyelere geldiler. M.S. 434 yılında Attila’nın hükümdarlığında Germen ve Romalılar üzerinde üstünlük kurarak Pasifik’ten Atlantik’e kadar iki okyanus arasında hakim oldular. Attila’nın ölümü ile bölündüler ve eridiler. Göktürkler: Türk tarihinde önemli yerleri vardır. Türk sözü ilk defa resmi devlet adı olarak Göktürkler tarafından kabul edilmiştir. Türk kelimesi bu sayede bütün bir milletin adı oldu. Ergenekon Destanı bu devlet zamanına aittir. 6- 8. asırlar arasında yaşadılar. Bumin Kağan ölünce ikiye bölündüler. 7. asırda 50 yıl Çin esaretinde kaldılar. 682’de Kutluk adlı kahramanın liderliğinde yeniden bağımsız oldular. Kutluk’un oğlu Bilge Kağan, kardeşi Kül Tigin ve babasının tecrübeli veziri Tonyukuk ile 8. asrın ortalarına kadar zirveye ulaştılar. Bilge Kağan ve Kül Tigin Türk tarihinin en büyük kahramanları arasında yer alır. Türkçe konuşan Türk boyları Göktürk Devleti çatısı altında toplanmış idi. Sınırları Çin Seddi-Kafkasya (Demirkapı) arasıdır. Karluklar: Göktürklerin dağılmasından sonra Çin’e direndiler ve devletlerini kurdular. Çin imparatoru İslamiyetin yayılışını durdurmak için İslam ordusuna karşı büyük bir sefer başlattı. Karluklar henüz Müslüman olmadıkları halde Müslüman ordusunun yanında yer aldı. Türk-Arap orduları 751’de Talas Savaşında Çinlileri ağır bir yenilgiye uğrattı. Karluklarla Müslümanlar kaynaştı. İslamiyetin yolunu açtı. Türgeşler (Türkeşler): Göktürklerin koludur. 7. yüzyılda bağımsız oldular. 766’da yıkıldılar. Selçuklular, Uz, Peçenek gibi toplulukların temelini kurdular. Uygurlar: 745 yılında kuruldu. Göktürklerin devamıdır. Tibet’ten gelen rahipler Mani dinini yaydılar. Türkün yapısına uymayan bu dini inançlarıyla 840’da yıkıldılar. Daha sonra Müslüman oldular. Karahanlılar devrinde Türk-İslam medeniyetine önemli eserler yaptılar. Şu anda Çin’in esaretinde olup, soykırıma tabidirler. Avarlar: Önce Doğu Asya sonra merkezi Macaristan olmak üzere Orta Avrupa’da devlet kurdular. 9. yüzyılda Frankler bu devlete son verdi. Hazarlar: Hazar Denizi ismini Hazar Türklerinden alır. Doğu Avrupa’da en uzun ömürlü Türk Devletidir. 300 yıl Kafkasya ile Macaristan arasında hüküm sürdüler. 7. yüzyılda Sabar Türkleri tarafından kuruldu. Peçenek ve Slav (Rus) prensliklerinin saldırılarıyla 10. yüzyılın ikinci yarısında dağıldılar. Diğerleri: Bulgar, Macar, Peçenek, Kıpçak, Uzlar, Ogurlar’dır. Macaristan’ın adı “Hungary” onları teşkilatlandıran “On ogurlar”dan kaynaklanır.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100901
  % 0.76
 • 5.2606
  % -0.56
 • 5.9703
  % -0.92
 • 6.8707
  % -0.45
 • 216.572
  % -0.57
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT