BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > O’nun hürmetine dua

O’nun hürmetine dua

Yahûdîlerin son Peygamberin geleceğine inandıkları ve O’nun gelmesini bekledikleri muhakkaktır. Hattâ, bâzı tefsirlerde, Yahûdîlerin özellikle savaşlarda müşkül duruma girince; “Yâ Rabbî! Geleceğini bize vaad ettiğin son Peygamber hürmetine, bize yardım et!” diye duâ ettikleri yazılıdır.Yahûdîlerin son Peygamberin geleceğine inandıkları ve O’nun gelmesini bekledikleri muhakkaktır. Hattâ, bâzı tefsirlerde, Yahûdîlerin özellikle savaşlarda müşkül duruma girince; “Yâ Rabbî! Geleceğini bize vaad ettiğin son Peygamber hürmetine, bize yardım et!” diye duâ ettikleri yazılıdır. Bekledikleri peygamberin kendi aralarından çıkacağını zannediyorlardı. Muhammed aleyhisselam kendi kavimlerinden olmadığı için kabul etmediler. Hazret-i Mûsâ’ya verilen mukaddes kitap Tevrât, kırk cüzdü. Her cüzde bin sûre, her sûrede bin âyet vardı. Şimdi elde bulunan Tevrâtlarda bu kadar âyet yoktur. Çünkü Tevrât’ın ve İncîl’in sonradan bozulduklarını Kur’ân-ı kerîm haber vermektedir. Şimdiki tahrif edilmiş Tevrât beş kitaptan meydana gelmiştir: 1. Doğuş (Tekvîn=Genesis): İlk insanın ve âlemin yaratılışından hazret-i Âdem’in Cennet’ten çıkarılmasından, yeryüzüne inişinden, Nuh Tûfanından, hazret-i Yûsuf’un Mısır’daki hayâtından, İsrâiloğullarının Mısır’a gelişlerinden bahseder. Hepsi elli bâbdır (bölümdür). 2. Çıkış (Huruc=Exodus): İsrâiloğullarının Mısır’dan çıkışları, Firavun’dan çektikleri anlatılır. Kırk bölümdür. 3. Levililer (Leviticus): Günahların keffâreti, haram, yiyecekler, yasaklanmış evlilikler, dînî âyinler, hayvanlar ve adaklar gibi dînî hükümlerden bahseden bölümdür. Yirmi yedi bâbdır. 4. Rakkamlar (sayılar, a’dât=Numeri): Hazret-i Mûsâ’nın vefâtından sonra İsrâil milletinin Tûr Dağından ayrılıp, Ken’an ülkesine (arz-ı Mev’ûda) girmesinden bahseder. Otuz altı bölümdür. 5. Tesniye (Övme=Deuoronomium). Kudüs’teki Süleyman mabedinde bulunmuştur. Mûsâ aleyhisselâmın ölümünden, gömülmesinden ve onun için tutulan yastan bahseder. Yahûdîlerin Tevrât’tan sonra mukaddes kitâpları ‘Talmûd’ dur. Mûsâ aleyhisselâm, Tûr-i Sînâda, Allahü teâlâdan işittiklerini Hz. Hârûn’a, Hz.Yûşa’ya ve El-iâzâr’a bildirmiş. Bunlar da, sonra gelen Peygamberlere ve nihâyet Yehûdâ’ya bildirmişler. Bu da, Mîlâdın ikinci asrında, bunları kırk senede, bir kitâb hâline getirmiş. Bu kitâba (Mişnâ) denilmiş. Mîlâdın üçüncü asrında Kudüs’te ve altıncı asrında Bâbil’de, Mişnâ’ya birer şerh yazılmış. Bu şerhlere Gamâra denilmiş, İki Gamâradan birini Mişnâ ile bir kitâp hâline getirip, bu kitâba Talmûd demişlerdir. Kudüs Gamârâ’sından meydâna gelene Kudüs Talmûdu , Bâbil Gamârâ’sından meydâna gelene Bâbil Talmûdu demişlerdir. Hıristiyanlar, bu üç kitâba düşmandırlar.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT