BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Otobüsü kaçıranın bileti yanmayacak

Otobüsü kaçıranın bileti yanmayacak

Türk Ticaret Kanunu değişiyor. Hazırlanan taslakta, şirket kurmadan, otobüsü kaçıran yolcuya, hayat sigortasından eşya taşımaya kadar birçok yeni düzenleme getiriliyorANKARA - Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı Türk Ticaret Kanunu Taslağı, günümüzde uygulamasında zorluklar bulunan ve anlaşmazlıklara neden olan birçok konuda düzenlemeler getiriyor.Taslakla ticari işlerde faiz oranının serbestçe tayinine imkan tanınacak. Her tacirin ticari defter tutması zorunlu olacak. Anonim şirketlerde, iştirak taahhüdünden doğan borç hariç, pay sahipleri şirkete borçlanamayacak. Bu maddeyle pay sahiplerinin şirket kasasını kullanmaları ve şirketin içini boşaltmaları engellenmiş olacak. Halk aldatılamayacak Bir anonim şirketi kurmak veya sermaye artırmak amacı veya vaadiyle halktan para toplanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) önceden izin alınacak. Bu düzenlemenin amacı da yurt dışında şirket kurmak amacıyla para toplanması ve halkın aldatılmasının önlenmesi amaçlanıyor. Kanunla Limitet şirketlerin ortak sayısı da düzenleniyor. Tek kişilik limited şirket kurulabileceği gibi, limitet şirketin ortak sayısının 50 kişiyi geçmeyeceği de hükme bağlanıyor. Sigortadan bilete Kanunla yolcu taşımaya ilişkin yeni hükümler de getiriliyor. Buna göre, sefer herhangi bir sebeple yapılamamış, yolcu da o sefer için saatinde gerekli yerde bulunamamışsa, yolcu takip eden seferlerden birinde seyahat edebilecek. Yolcuya sefer öneremeyen taşıyıcı, bilet ücreti ile bilet ücretinin 3 katı tutarında tazminat ödeyecek. Ancak yolcunun taşımadan doğan tüm talepleri 1 yılda zaman aşımına uğrayacak. Taşınan eşyalarda sorumluluk hem gönderen, hem taşıyanda olacak. Sigorta işlemlerini de kapsama alan taslağa göre, daha kısa süre olarak hesaplanmamışsa, sigorta dönemi 1 yıl olacak. Sigortacının iflası halinde sözleşme sona erecek. Bir kimsenin hayatı bir veya birkaç sigortacı tarafından sigorta ettirilebilecek. Prim ödeyen sigortalı, bazı uygulamalardaki 3 yıl bekleme süresi yerine, istediği zaman sözleşmeyi sona erdirecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT