BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tarihe ‘özel kanun’

Tarihe ‘özel kanun’

İstanbul’un Süleymaniye ve Zeyrek bölgeleri gibi eskiyen şehir dokuları ve yerleşim alanları, restore edilerek kullanılmak amacıyla “Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı” ilan edilecekANKARA - İstanbul’daki eskiyen bazı bölgelerdeki şehir dokuları ve yerleşim alanları, restore edilerek kullanılmak amacıyla “Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı” ilan edilecek. TBMM’ye sunulan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Yasa Tasarısı’nın görüşmelerine önümüzdeki günlerde başlanacak. Yeni düzenlemenin amacı, “Büyükşehir belediyeleri sınırları içindeki ilçe ve ilk kademe belediyeleri ve il belediyelerince, eskiyen ve özelliğini kaybetmiş kent bölgelerinin şehrin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilmesi, konut alanları, ticaret alanları, turizm ve kültür alanları ve sosyal donatı alanları oluşturulması, deprem risklerine karşı tedbirler alınması veya şehrin tarihi ve kültürel dokusunun korunarak yenilenmesi” olarak tanımlandı. 10 bin m2’den az olmayacak Tasarıya göre, kentsel dönüşüm ve gelişim alanları, o bölgenin belediye veya mücavir alan sınırları içinde bulunması ve on bin metrekareden az olmaması kaydıyla belediye meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile belirlenecek. Belirlenen bu alanlar Bakanlar Kurulu’na sunulacak. Bakanlar Kurulunca kabul edilen alanlardaki uygulama, bir plan ve program çerçevesinde ve bir yapı adasından az olmamak kaydıyla etap etap planlanabilecek. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarındaki uygulamalar her türlü vergi, resim, harç ve ücretlerden müstesna olacak. Belediye, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerdeki taşınmazlar üzerinde, uygulamanın amacıyla sınırlı olarak o yerin özelliklerine göre her türlü yapılaşma, kullanım ve işletme konularında geçici veya sürekli kısıtlamalar uygulayabilecek. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma yolu esas olacak. Anlaşma sağlanamayan durumlarda gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, ilgili belediye tarafından kamulaştırılabilecek. Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesinde belediyeler veraset ilamı çıkarmaya veya tapuda kayıtlı son malike göre işlem yapmaya yetkili olacak. 49 yıllığına kiralanabilecek Kamu kurum ve kuruluşlarının ellerinde bulunan tarihi eser niteliğine sahip bina ve müştemilatı, tarihi özelliklerine uygun olarak restore ettirilmek veya tarihi özellikleri korunmak şartıyla eğitim ve kültür amaçlı olmak üzere kamu yararına çalışan dernekler, vakıflar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere, ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine, en fazla 49 yıllığına tahsis edilebilecek. Tahsislerle ilgili esas ve usuller ile tahsis bedeli ve kullanma süresi, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT