BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Galile ve Engizisyon

Galile ve Engizisyon

Hıristiyanların üçlü tanrı inancı ile ilgili son yıllarda şüpheler, itirazlar hasıl olmaya başladı.Hıristiyanların üçlü tanrı inancı ile ilgili son yıllarda şüpheler, itirazlar hasıl olmaya başladı. Örneğin “Baba-oğul-Rûhu’l-Kudüs” şeklindeki teslis inancı taşıyan Katoliklerin bu inançlarının yanlış olduğu, Vatikan Rûhânî Meclis sorumluları Honore ve Konstant, eserin kontrolörü Kardinal Law, redaksiyon sekreteri Papaz Mgr Schönborn’un Papa’nın da tasdikiyle yayınladıkları Evrensel Kateşizm adlı eserde açıkça belirtildi. Bu kitapta, haklar, kilise ve Katoliklik, Protestanlık ve Ortodoksluk, Yahûdîlik, İslâmiyet ve diğer dinlerde Allah inancı olduğu gibi ele alınıyor ve yorumlanıyor. Netice olarak en doğru Allah inancının İslâmiyetteki gibi olması gerektiği kararlaştırılarak, Katoliklerin “Tek Allah”a inanmaları gerektiği belirtiliyor. Âile çevre meseleleri, işsizlik, insan hakları, yaratılış esasları ile günümüz dünyâsında çok tartışılan cinsiyet konuları üzerinde durulan, Vatikan’ın bu yeni eserinde; “Huzurlu yaşamanın anahtarı Yaratan’ı benimsemek ve Tek Allah’ın varlığına inanmaktır” denilmektedir. Hıristiyan dünyâsında bomba tesiri meydana getiren bu eserin yayınlanması ve dağıtımına başlanması bilim adamlarınca çok önemli bir gelişme olarak kabul edilmekte, doğacak netice merak ve ilgiyle beklenmektedir. Bundan 359 yıl önce Müslüman âlimlerin kitaplarından iktibas ederek dünyânın güneş etrâfında döndüğünü söyleyen ve Kopernik Teorisini açıkça müdâfaa eden Galileo, fikirlerinden vazgeçmesi ve dîne karşı gelmemesi için Papalık tarafından uyarıldı. Hattâ geçmiş hatâlarından pişmanlık duyduğuna dâir bir yazıya imzâ koyması için Engizisyon’un baskısına mâruz bırakıldı. Ancak Galileo son nefesinde “Eppur si Mouve=Dünyâ hep dönüyor!” diye fısıldayarak ömrü boyunca fikrine sâdık kaldığını gösterdi. “Allah dünyâyı bir daha hareket etmemek üzere durağan bir temel üzerine oturtmuştur” şeklindeki İncil’in tahrif edilmiş bir cümlesiyle çelişkili fikirler ihtivâ eden İki Kâinât Sistemi Üzerine Konuşmalar adlı kitabından dolayı Engizisyon’ca müebbed hapse mahkum edilen Galileo, gözleri kör olduktan sonra 1642’de öldü. Galileo’nin ölümünden 350 yıl geçtikten sonra Papalık Bilimler Akademisinin bir oturumunda onun dâhi bir fizikçi ve sâdık bir Hıristiyan olduğuna karar verildi. Fakat bütün bunlara rağmen Vatikan’ın “üçlü tanrı inancı” ile ilgili yeni bir adım atmaması, bu konuda samimi olup olmadıkları şüphesini doğurdu. Hıristiyanlığa karşı ilim adamlarının olumsuz bakışını düzeltmek için atılan sahte bir atılım olduğu kanaati hasıl oldu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT