BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gecekonduya af yok!

Gecekonduya af yok!

1 Haziran’da yürürlüğe girecek olan ve 37 maddesi değiştirilen yeni TCK’da ruhsat almadan bina yapanlar ile bunlara elektrik, su gibi hizmetler götüren görevlilere 2-5 yıl arası hapis cezası verilecek. Sahte kredi kartı kullanan da 3-7 yıl arası hapisle yargılanacak.ANKARA - TBMM Adalet Komisyonu, 1 Haziran’da yürürlüğe girecek yeni TCK’da değişiklik öngören teklifi kabul etti. Komisyon’da bazı değişikliklerle kabul edilen teklif, TCK’nın 37 maddesindeki değişiklik içeriyor. Yeni TCK’da ruhsat almadan bina yapanlar ile bunlara elektrik, su gibi hizmetler götüren görevlilere 2-5 yıl arası hapis cezası verilecek. Sahte kredi kartı kullanan da 3-7 arası hapisle yargılanacak. Teklifin, haftaya Genel Kurul’da ele alınması bekleniyor. Teklif, ruhsat almadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişiler ile ruhsatsız olarak başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su ve telefon bağlantısı yapanlara verilecek 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasının, 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış binalar için uygulanmamasını öngörüyor. Rüşvetin alanı genişledi Yasanın ‘’Rüşvet’’ başlıklı 252. maddesindeki değişiklikle, yapılanma şekli ve görev alanı ne olursa olsun devletler, hükümetler ve diğer uluslararası kamusal örgütler tarafından kurulan uluslararası örgütlerin görevlilerine yarar verilmesi ya da teklif edilmesi de rüşvet kapsamına alınıyor. Bölücülüğe müebbet TCK’nın 302. maddesinde de değişiklik yapılıyor. Buna göre, devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik bir fiil işleyen kimse, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılacak. Örgüt suçları... Örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan kişilerin yanı sıra üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişiler de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanacak. TCK’nın ‘’zincirleme su璒u düzenleyen 43. maddesindeki ‘’bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda bir cezaya hükmedilir, ancak bu ceza dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır.” hükmü getiriliyor. Teklif, yasanın ‘’Etkin pişmanlık’’ başlıklı 168. maddesini yeniden düzenliyor. Buna göre, hırsızlık, hileli iflas, mala zara verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık ve karşılıksız yararlanma suçları tamamlandıktan sonra, fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce failin, azmettirenin veya yardım edenin, bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen giderme halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilecek. Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra, fakat hüküm verilmeden önce gösterilmesi halinde ise verilecek cezanın yarısına kadarı indirilecek. > TBMM Bürosu
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT