BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ünlü astronomi âlimi Ali Kuşçu

Ünlü astronomi âlimi Ali Kuşçu

Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan, Osmanlı Devletiyle barış görüşmelerini yürütmek üzere ünlü âlim Ali Kuşçu’yu Fatih’e elçi olarak göndermişti. Ancak Fatih onu İstanbul’dan göndermek istemiyordu...Verdiği eserlerle astronomi ve matematik ilminde dünya çapında şöhrete ulaşan Ali Kuşçu 1410 yılında Semerkand’da doğmuştur. Babası, Muhammed, Türkistan ve Maverâünnehr Emîri Uluğ Bey’in Doğancıbaşısıdır. Alâüddin Ali İbni Muhammed’in “Kuşçu” lâkabı buradan ileri gelmektedir... Genç yaşında riyaziyye (matematik) ve astronomiye merak salan Ali Kuşçu, ilk tahsilini Semerkand’da yaptı. Bizzat Uluğ Bey’den astronomi ve riyaziye okudu. Ayrıca devrin meşhur âlimlerinden Bursalı Kadızâde Rumî’den ders aldı. Semerkand’dan sonra yine devrin ilim merkezlerinden Kirman’a giden Ali Kuşçu, burada tahsilini ilerletti. Rasathâne müdürü... Kirman’da tahsilini ikmal ettikten sonra tekrar Semerkand’a dönen Ali Kuşçu burada Uluğ Bey’in kurmuş olduğu rasathâneye (gözlemevi) müdür olmuştur. Uluğ Bey’in yıldızların yerlerini ve hareketlerini gösteren cetvel olan “Zîc” adlı eserine yardım etmiş daha sonra da Uluğ Bey’in bu meşhur eserini tamamlamıştır. Uluğ Bey’in 1450’de vefatı üzerine, Tebriz’e giden Ali Kuşçu orada Uzun Hasan’ın talebi üzerine bir müddet kalmıştır. Uzun Hasan da bu değerli âlime çok itibar göstermiştir. Fakat Ali Kuşçu’nun en büyük talihi Fatih Sultan Mehmed Han’la karşılaşması olmuştur. Uzun Hasan, Osmanlı Devletiyle barış görüşmelerini yürütmek üzere Ali Kuşçu’yu Fatih’e elçi olarak göndermişti. Fatih’le görüştükten sonra, onun İstanbul’da kalması için ricada bulunması üzerine, padişahtan izin alarak Tebriz’e dönen Ali Kuşçu, ailesini de alarak İstanbul’a doğru yola çıkmıştır. İstanbul’a gelen Ali Kuşçu devrin en büyük ve yüksek tahsil müessesesi olan Ayasofya Medresesine müderris tayin edilmiştir. Medresede kelam, dilbilgisi, riyaziye ve heyet (Astronomi) dersleri veren Ali Kuşçu bir taraftan da eserler yazmağa devam etmiştir. İstanbul’da vefat etti... Ali Kuşçu’nun devrinde İstanbul medreselerinde matematik ve astronomi çok gelişmiştir. Verdiği eserler uzun müddet medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Ali Kuşçu verdiği eserlerin yanı sıra birçok âlimin eserlerine de şerh yapmıştır. İlme hizmet eden bu değerli âlimimiz 1474 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Mezarı Eyüpsultan Camii haziresindedir...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT