BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Herkese gönderilen Peygamber

Herkese gönderilen Peygamber

Sual: Yeni bir peygamber gelecek mi? Bazıları, (Nebi gelmez ama, resul her zaman gelir, şu anda resuller, yani elçiler vardır) diyorlar. Peygamberimiz son nebi ve son resul değil midir?Sual: Yeni bir peygamber gelecek mi? Bazıları, (Nebi gelmez ama, resul her zaman gelir, şu anda resuller, yani elçiler vardır) diyorlar. Peygamberimiz son nebi ve son resul değil midir? CEVAP: Evet son nebi ve son resuldür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Nübüvvet ve risalet sona erdi. Benden sonra nebi de, resul de yoktur.) [Tirmizi] (Nübüvvet ve risalet peygamberlik demektir. Bu hadis, açıkça, nebi de, resul de gelmeyeceğini bildirmektedir.) (Resullerin ilki Âdem ve sonuncusu Muhammed’dir.) [Hakim] (Nebiler benimle son buldu.) [Müslim] (Bu iki hadis-i şerif de, resulün de, nebinin de gelmeyeceğini açıkça bildiriyor. Necdiler, ilk peygamber olan Âdem aleyhisselamı inkâr ediyorlar.) (Öğünmüyorum, ben nebilerin efendisi, sonuncusu ve şefaat edicilerin de ilkiyim.) [Darimi] (Peygamberim diyen yalancılar çıkar, benden sonra peygamber gelmez.) [Mişkat-ül-mesabih] (Diğer nebilere göre benim durumum şuna benzer. Güzel bir ev yapılır, ama bir kerpici eksiktir. Ziyaretçiler, evi beğenir. Yalnız “Şu boşluğa da bir kerpiç konsaydı” derler. İşte ben o kerpicim, nebilerin sonuncusuyum.) [Buhari, Müslim] (Her peygamber yalnız kendi kavmine geldi, ben ise bütün insanlara gönderildim.) [Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai] (Peygamberimiz, âlemlere rahmet olarak bütün dünyaya gelmiştir. Hatta cinlerin de peygamberidir.Birkaç âyet meali şöyledir: (Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.) [Enbiya 107], (De ki, ey insanlar, ben, Allah’ın hepiniz için gönderdiği Resulüyüm.)[Araf 158], (Âlemlere [Cin ve insanlara ilahi azap ile] korkutucu [uyarıcı] olarak Furkanı [Kur’anı] kuluna [Muhammed aleyhisselama] indiren[Allah’ın şânı] ne yücedir.) [Furkan 1], (Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.) [Sebe 28]) Allah, âlemlere rahmet olarak gönderdim diyor, o, bütün insanların peygamberi diyor. Allah’ın bu rahmeti yetmiyor mu da, yeni elçi aranıyor? İslam binası tamamlanmıştır. Bir âyet meali: (Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı beğendim.) [Maide 3] (Son resul gelip din tamamlandığına göre, artık başka din ve başka Resul aranmaz.) “Benden sonra resul yoktur” Nebi, Resul gelmeyecek ama, ben resulüm diyen yalancılar çıkacak. Birkaç hadis-i şerif meali: (Davaları bir olan iki büyük ordu, çarpışmadıkça ve kendilerine ben resulüm [peygamberim, elçiyim] diyen yalancılar çıkmadıkça kıyamet kopmaz.) [Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İ.Ahmed] (Bu hadis-i şerifler Resulullahın mucizelerindendir.) (Resulüm diyen yalancılar çıkacaktır. Benden sonra resul yoktur.) [Nesai, İ.Ahmed,Taberani] (Deccal gelmeden otuz kadar veya daha fazla kendilerine resul [elçi] diyen yalancılar çıkar. Bunlar, sizde olmayan âdetler, bid’atler çıkarır ve dininizi değiştirirler. Bunlardan sakının ve onlara düşman olun.) [Taberani] (Mesela bunlar imanın şartını eksiltir veya çoğaltırlar, kaderi inkâr ederler, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğunu kabul etmezler. 19’un katı olmayan âyetler uydurma derler. Hadisleri inkâr ederler. İslâm âlimleri dini yanlış bildirmiş derler.) (Kıyametten önce resulüm diyen yalancılar çıkar. Onlardan sakının.) [Müslim, Taberani] > Tel: 0 212 - 454 38 20 Faks: 0 212 - 454 38 29
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT