BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İlim hocadan öğrenilir

İlim hocadan öğrenilir

Sual: Hiçbir âlimden ders almadan, hiçbir müctehide tâbi olmadan ilhamla din öğrenilir mi? İlham dinde senet midir? CEVAP: Din kitaplarında deniyor ki:Sual: Hiçbir âlimden ders almadan, hiçbir müctehide tâbi olmadan ilhamla din öğrenilir mi? İlham dinde senet midir? CEVAP: Din kitaplarında deniyor ki: İslam dini dört vesika ile bizlere gelmiştir. Bu dört vesikaya (Edille-i şerıyye) denir. Bunların dışında kalan her şey bid’attir, zındıklıktır ve dinsizliktir. Tasavvuf büyüklerinin, yani büyük evliya zatların kalblerine gelen ilhamlar, keşifler, ahkam-ı İslamiye için senet ve vesika olamaz. İlhamların doğru olup olmadığı, İslamiyet’e uygun olup olmamaları ile anlaşılır. Tasavvufun, vilayetin yüksek tabakalarında bulunan evliya da, ilmi olmayan, aşağı derecelerdeki Müslümanlar gibi, bir müctehide tâbi olmak mecburiyetindedir. Bâyezîd-i Bistami, Cüneyd-i Bağdadi, Celaleddin-i Rumi ve İbni Arabî gibi evliya, herkes gibi, bir mezhebe tâbi olarak yükselmişlerdir. Bugün din bilgileri, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından öğrenilir. İlham ile, ilim elde edilmez. (S. Ebediyye) İslamiyet’in hükümleri ilham ile anlaşılmaz. Evliyanın ilhamı başkalarına hüccet, senet olamaz. İlhamın doğruluğu, İslamiyet bilgilerine uygun olmalarından anlaşılır. Fakat, evliya olmak için, İslamiyet bilgilerini öğrenmek ve bunlara uymak şarttır. İslamiyet’e sarılmayan, bid’atten sakınmayan kimsenin kalbine ilham gelmez. Bunun söyledikleri, nefisten ve şeytandan gelen bozuk şeylerdir. İslamiyet bilgileri, rüya ile de anlaşılamaz. (Faideli Bilgiler) İlim ancak üstaddan öğrenilir. İlmi, kendi kendine kitaptan öğrenenler çok yanılır, yanlışı, doğrusundan çok olur. Bugün, ictihad edecek kimse yoktur. İmam-ı Rafii ve İmam-ı Nevevi ve İmam-ı Razi dediler ki: Bugün hiç müctehid kalmadığında âlimler söz birliğine varmıştır. (Müslümana Nasihat) Hülasa fetva kitabında, (Fıkıh kitabı okumak, geceleri namaz kılmaktan daha sevaptır) deniyor. Çünkü, farzları, haramları, [Ehl-i sünnet âlimlerinden veya onların yazmış oldukları] kitaplardan öğrenmek farzdır. Kendisi yapmak ve başkalarına öğretmek için fıkıh kitapları okumak, tesbih namazı kılmaktan daha sevaptır. İslam bilgileri, ancak üstaddan ve kitaptan öğrenilir. İslam kitaplarına ve rehbere lüzum yoktur, [bana ilham geliyor, ben direkt Allah’tan öğreniyorum] diyenler yalancıdır, zındıktır. Müslümanları aldatmakta, felakete sürüklemektedir. Din kitaplarındaki bilgiler, İslam âlimleri tarafından Kur’an-ı kerimden ve hadis-i şeriflerden çıkarılmıştır. (Hadika s.365) İbadetlerin yapılması ve bütün İslam bilgileri, üstaddan öğrenmekle elde edilir. Bu bilgiler, ilham ile hasıl olsaydı, Peygamberlere ve kitaplara lüzum olmazdı. (Hadika s.378) Üç hadis-i şerif meali şöyledir: (İlim üstaddan öğrenilir.) [Taberani] (Ey insanlar, biliniz ki, ilim âlimden işiterek öğrenilir.) [Hadika] (Âlimden ilim öğrenmek, teheccüd namazı kılmak gibidir.) [Hadika] İmam-ı Ebu Yusuf’un çok sevdiği bir oğlu vardı. 15 yaşında iken ansızın vefat etti. Talebelerine, (Defin işini siz yapın. Ben üstadımın dersine gidiyorum. Bugünkü dersi kaçırmayayım) dedi. İmam-ı Ebu Yusuf’u vefatından sonra rüyada gördüler. Cennette, büyük bir köşkte idi. Bu köşke nasıl kavuştun denilince, (İlim öğrenmeye ve öğretmeye olan sevgim ile) buyurdu. (İslam Ahlakı) > Tel: 0 212 - 454 38 20 Faks: 0 212 - 454 38 29 www.dinimizislam.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT