BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Nükleer enerji zarureti

Nükleer enerji zarureti

TGRT Haber’de yayınlanan Ankara’nın Gündemi adlı programda görüşlerini açıklayan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dr. Hilmi Güler: “Dışa bağımlılığı sona erdirmek ve sıkıntı yaşamak istemiyorsak nükleer enerji kullanmalıyız.” demiştir.TGRT Haber’de yayınlanan Ankara’nın Gündemi adlı programda görüşlerini açıklayan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dr. Hilmi Güler: “Dışa bağımlılığı sona erdirmek ve sıkıntı yaşamak istemiyorsak nükleer enerji kullanmalıyız.” demiştir. Nükleer santralların yapılmasına karşı olanların haklı sebebleri yoktur. Dünyada 32 ülkede 450 nükleer santral faaliyet halindedir. Ve dünyada nükleer santrallere doğru dönüş vardır. Mesela İngiltere 10 yıl sonra enerjisinin yüzde 80’ini nükleer enerjiden temin edecektir. Ayrıca 3. nesil nükleer santrallerde risk neredeyse sıfırdır. Kaldı ki Japonya başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde nükleer santraller ile parklar ve hatta turizm tesisleri yanyanadır. Nükleer santral kurulması ile ilgili 50 yılı aşkın faaliyetler olmasına rağmen nedense nükleer santral projeleri devamlı önlenmiş yani tehir edilmiştir. Son 10 yıl içinde sismik etütler, güvenlik ve fizibilite çalışmaları yapılmıştır. AK Parti iktidarı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Hilmi Güler bu konuda kesin kararlıdırlar. İNŞALLAH bu hedefe en kısa zamanda ulaşırlar. Ben şahsen 1974’ten bu yana 33 yıldır nükleer enerjinin önemi ve zarureti üzerine çok sayıda yazı yazdım. 32 ülkede bulunan nükleer santraller neden Türkiye’de olmasın? Türkiye ile ABD arasında nükleer enerjinin barışçıl kullanımına ilişkin işbirliği anlaşması 26 Temmuz 2000 tarihinde imzalanmış ama yürürlüğe girmemişti. Bu anlaşma 2006 Temmuz’un da yürürlüğe girdi. Anlaşma 15 yıl sürelidir. Anlaşmaya göre hassas nükleer teknolojisi ve gizlilik derecesi taşıyan veriler transfer edilmeyecek. Askeri sahada kullanılmayacak. Devlet Planlama Teşkilatının hazırladığı raporda: Türkiye’nin gelişip dünyada söz sahibi olabilmesi için nükleer enerjiye geçmesinin şart olduğu ve önümüzdeki 10 yıl “Bilim ve Teknoloji Yılları” ilan edilmiştir. Nükleer ve uzay teknolojisine sahip olmamızı temel şart olarak belirtmiştir. 3 nükleer santral ön görülmektedir. 5 yada 8 bin megavatlık nükleer enerji şu andaki enerjinin yüzde 25’ine tekabül eder. Türkiye’de elektrik tüketimi 35 yılda 57 misli artmıştır. Bu artış çok daha fazlalaşacaktır. Enerji darboğazına girmemek ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için nükleer enerjiye adeta mahkumuz. Uluslararası Atom Enerji Ajanı Başkanı Muhammed El Baradey, Türkiye’ye gelmiş ve Türkiye’de kurulması planlanan nükleer santralleri desteklediğini açıklamıştır. Temmuz 2006’nın ilk haftasında Amerika’ya giden Dışişleri Bakanı Abdullah Gül nükleer enerji ile ilgili görüşmeler yapmıştır. 1960 yılında Türkiye’nin enerji tüketimi 2.8 milyar kwh idi. 2006’da 171.4 milyar kwh olmuştur. Türkiye İletim A.Ş.’ye göre Türkiye’nin 2006 elektrik üretimi 173.1 milyar kwh’dır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT