BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türk iş adamını öldüren 3 kişiye 18’er yıl hapis

Türk iş adamını öldüren 3 kişiye 18’er yıl hapis

Hol­lan­da’da iki yıl ön­ce Türk iş ada­mı Ah­met Na­ci Ha­vuç­gil’i (42) iş­ken­ce ede­rek öl­dür­mek­ten ha­pis ce­za­la­rı­na çarp­tı­rı­lan dört ki­şi, yük­sek mah­ke­me­de ye­ni­den yar­gı­lan­dı. Zan­lı­lar­dan üçü 18’er yı­la mah­kûm edi­lir­ken, bir zan­lı 14 ay ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı.Hol­lan­da’da iki yıl ön­ce Türk iş ada­mı Ah­met Na­ci Ha­vuç­gil’i (42) iş­ken­ce ede­rek öl­dür­mek­ten ha­pis ce­za­la­rı­na çarp­tı­rı­lan dört ki­şi, yük­sek mah­ke­me­de ye­ni­den yar­gı­lan­dı. Zan­lı­lar­dan üçü 18’er yı­la mah­kûm edi­lir­ken, bir zan­lı 14 ay ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı. Ha­vuç­gil ci­na­ye­ti­nin zan­lı­la­rı E. A. (37), M. A. (34) ve C. K. (38), yar­gı­lan­dık­la­rı Zutp­hen ye­rel mah­ke­me­sin­de bir­bir­le­ri­ni suç­la­ya­rak ci­na­ye­ti iş­le­dik­le­ri­ni iti­raf et­miş­ler­di. Zan­lı­la­rın, Türk iş ada­mı­nı bir çift­lik­te iki gün bo­yun­ca ayak­la­rın­dan asa­rak 20 bin eu­ro pa­ra ala­bil­mek için iş­ken­ce yap­tık­la­rı, da­ha son­ra bo­ğa­rak ha­ya­tı­na son ve­rip ce­se­di yol ke­na­rı­na bı­rak­tık­la­rı be­lir­len­miş­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93043
  % -1.58
 • 4.7293
  % -0.13
 • 5.4858
  % -0.27
 • 6.2662
  % -0.23
 • 194.478
  % -0.07
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT