BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bülent Arınç’ın evine hırsız girdi

Bülent Arınç’ın evine hırsız girdi

Ma­ni­sa’da es­ki TBMM Baş­ka­nı Bü­lent Arınç ile kom­şu­su­nun evi­ne gi­ren hır­sız, bir şey ala­ma­dan kaç­tı.Ma­ni­sa’da es­ki TBMM Baş­ka­nı Bü­lent Arınç ile kom­şu­su­nun evi­ne gi­ren hır­sız, bir şey ala­ma­dan kaç­tı. Alı­nan bil­gi­ye gö­re, Ada­ka­le Ma­hal­le­si İz­mir Cad­de­si 71 nu­ma­ra­lı apart­man­da otu­ran ki­şi­ler, Bü­lent Arınç’ın otur­du­ğu 11 ve ay­nı kat­ta­ki Meh­met Ağaç­han’a ait 12 nu­ma­ra­lı da­ire­le­rin ka­pı­la­rı­nın açık ve ki­lit­le­ri­nin kı­rıl­mış ol­du­ğu­nu gör­dü­ler. Sa­kin­le­rin ih­ba­rı üze­ri­ne apart­ma­na ge­len po­lis ekip­le­ri, Arınç ile Ağaç­han’ın evin­de in­ce­le­me yap­tı. Hır­sı­zın, ka­pı ki­lit­le­ri­ni tor­na­vi­da ve­ya lev­ye ile kı­ra­rak ev­le­re gir­di­ği be­lir­len­di. İlk in­ce­le­me­le­re gö­re, ev­ler­den her­han­gi bir şey ça­lın­ma­dı­ğı­nın be­lir­len­di­ği öğ­re­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT