BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İstanbul’da narkotik polisi göz açtırmıyor

İstanbul’da narkotik polisi göz açtırmıyor

İs­tan­bul’da, u­yuş­tu­ru­cu ta­cir­le­ri­ne yö­ne­lik bir ay i­çin­de dü­zen­le­nen 185 o­pe­ras­yon­da, 778 ki­log­ram u­yuş­tu­ru­cu e­le ge­çi­ril­di.İs­tan­bul’da, u­yuş­tu­ru­cu ta­cir­le­ri­ne yö­ne­lik bir ay i­çin­de dü­zen­le­nen 185 o­pe­ras­yon­da, 778 ki­log­ram u­yuş­tu­ru­cu e­le ge­çi­ril­di. Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan a­çık­la­ma­ya gö­re, ö­zel­lik­le yurt i­çin­de sa­tıl­ma­sı p­lan­la­nan u­yuş­tu­ru­cu mad­de­le­rin e­le ge­çi­ril­me­si ve “so­kak sa­tı­cı­lı­ğı” ya­pan ki­şi­le­ri ya­ka­la­mak a­ma­cıy­la son 30 gün­de, ken­tin 26 il­çe­si i­le A­ta­türk Ha­va­li­ma­nı’n­da top­lam 185 o­pe­ras­yon ger­çek­leş­ti­ril­di. O­pe­ras­yon­lar­da, 23 ki­log­ram e­ro­in, 739 ki­log­ram es­rar, 15 ki­log­ram ko­ka­in ve 1 ki­log­ram a­ğır­lı­ğın­da o­lan 1886 a­det sen­te­tik hap i­le 8 ruh­sat­sız ta­ban­ca el­de e­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT