BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Tony Blair konuştukça kazanıyor

Tony Blair konuştukça kazanıyor

İn­gil­te­re’nin es­ki baş­ba­ka­nı, gö­re­vin­den ay­rıl­dık­tan sonra ver­di­ği kon­fe­rans ve se­mi­ner­ler­den 12 mil­yon ster­lin ka­zan­dıİn­gil­te­re’nin es­ki baş­ba­ka­nı, gö­re­vin­den ay­rıl­dık­tan sonra ver­di­ği kon­fe­rans ve se­mi­ner­ler­den 12 mil­yon ster­lin ka­zan­dı The Ti­mes ga­ze­te­si, kon­fe­rans ve se­mi­ner­ler ver­mek için dün­ya­nın bir­çok ül­ke­si­ne gi­den Tony Bla­ir’in 90 da­ki­ka­lık bir ko­nuş­ma için 250 bin do­lar ci­va­rın­da pa­ra al­dı­ğı­nı yaz­dı. Bla­ir’in ko­nuş­ma­la­rı­nın ABD es­ki Baş­ka­nı Bill Clin­ton’ın ko­nuş­ma­la­rın­dan bi­le da­ha pa­ha­lı­ya gel­di­ği be­lir­til­di. Bla­ir’in kon­fe­rans­lar­dan al­dı­ğı pa­ra­la­rın ya­nı sı­ra anı­la­rı­nı yaz­dı­ğı ki­tap­tan 4.6 mil­yon ster­lin, ya­tı­rım ban­ka­sı JP Mor­gan’a yap­tı­ğı da­nış­man­lık hiz­me­tin­den 2 mil­yon ster­lin, Zu­rich Fi­nan­ci­al Ser­vi­ces ad­lı fi­nans ku­ru­lu­şun­dan 500 bin ster­lin ka­zan­dı­ğı bil­di­ril­di. Bla­ir yıl­da 63 bin 468 ster­lin emek­li baş­ba­kan maa­şı alıyor. Bla­ir’in ran­de­vu def­te­ri­nin iki yıl­lık bö­lü­mü­nün şim­di­den do­lu ol­du­ğu bil­di­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89639
  % -0.29
 • 4.8365
  % -0.17
 • 5.6653
  % 0.17
 • 6.4132
  % 0.13
 • 192.917
  % -0.52
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT