BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Tü­fe­ği ateş alan as­ker ağır ya­ra­lan­dı

Tü­fe­ği ateş alan as­ker ağır ya­ra­lan­dı

To­kat’ın Nik­sar il­çe­sin­de bu­lu­nan ko­man­do ta­bu­run­da as­ker­lik gö­re­vi­ni ya­pan Meh­met G. ge­çi­ci gö­rev­le gel­di­ği Gi­re­sun’un Şe­bin­ka­ra­hi­sar il­çe­sin­de adı açık­lan­ma­yan bir ar­ka­da­şıy­la şa­ka­laş­tı­ğı sı­ra­da, tü­fe­ğin ateş al­ma­sı so­nu­cu ya­ra­lan­dı.To­kat’ın Nik­sar il­çe­sin­de bu­lu­nan ko­man­do ta­bu­run­da as­ker­lik gö­re­vi­ni ya­pan Meh­met G. ge­çi­ci gö­rev­le gel­di­ği Gi­re­sun’un Şe­bin­ka­ra­hi­sar il­çe­sin­de adı açık­lan­ma­yan bir ar­ka­da­şıy­la şa­ka­laş­tı­ğı sı­ra­da, tü­fe­ğin ateş al­ma­sı so­nu­cu ya­ra­lan­dı. Şe­bin­ka­ra­hi­sar’da­ki ilk mü­da­ha­le­nin ar­dın­dan Si­vas’ın Su­şeh­ri Dev­let Has­ta­ne­si­ne sevk edi­le­rek, ame­li­ya­ta alı­nan Meh­met G’nin du­ru­mu­nun en­di­şe ve­ri­ci ol­ma­dı­ğı be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT