BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Di­zi­ler ro­man kitabı satışlarını artırdı

Di­zi­ler ro­man kitabı satışlarını artırdı

Ün­lü ya­zar­la­rın ro­man­la­rın­dan uyar­la­na­rak te­le­viz­yon ek­ran­la­rı­na ta­şı­nan di­zi­le­rin en çok iz­le­nen­le­ri ara­sı­na Yap­rak Dö­kü­mü ve Du­dak­tan Kal­be’nin ar­dın­dan Aşk-ı Mem­nu da ek­len­di.Ün­lü ya­zar­la­rın ro­man­la­rın­dan uyar­la­na­rak te­le­viz­yon ek­ran­la­rı­na ta­şı­nan di­zi­le­rin en çok iz­le­nen­le­ri ara­sı­na Yap­rak Dö­kü­mü ve Du­dak­tan Kal­be’nin ar­dın­dan Aşk-ı Mem­nu da ek­len­di. Geç­miş­te bü­yük ses ge­ti­ren ve gü­nü­müz­de de po­pü­ler­li­ği­ni ko­ru­yan ro­man­la­ra ye­ni­den ha­yat ve­ren di­zi­le­rin ya­yın­lan­ma­sıy­la bir­lik­te ro­man­la­rın sa­tış­la­rın­da da ar­tış­lar ya­şan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT