BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Rus ressama 60 mil­yon do­lar

Rus ressama 60 mil­yon do­lar

Rus res­sam Ka­zi­mir Ma­le­vich’e ait bir tab­lo, New York’ta dü­zen­le­nen bir mü­za­ye­de­de 60 mil­yon do­la­ra sa­tıl­dı.Rus res­sam Ka­zi­mir Ma­le­vich’e ait bir tab­lo, New York’ta dü­zen­le­nen bir mü­za­ye­de­de 60 mil­yon do­la­ra sa­tıl­dı. Kü­re­sel ma­li kri­zin baş­lan­gıç nok­ta­sı olan ABD’de bir tab­lo­nun bu ka­dar bü­yük bir de­ğe­re alı­cı bul­ma­sı dik­kat çek­ti. 1878’de do­ğan ve 1935’de ölen Rus res­sa­mın “Sup­re­ma­tist Com­po­si­ti­on” ese­ri­ni sa­tan Sot­heby’s Mü­za­ye­de Evi yet­ki­li­le­ri, 1916 yı­lın­da ya­pı­lan tab­lo için bu fi­ya­tın ye­rin­de ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Tab­lo­yu alan ki­şi­nin kim­li­ği açık­lan­ma­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 109330
  % -0.31
 • 3.867
  % -0.62
 • 4.5554
  % -0.6
 • 5.158
  % -1.19
 • 156.209
  % -0.25
 
 
 
 
 
KAPAT