BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > HSBC, dün­ya­nın en iyi in­ter­net ban­ka­sı

HSBC, dün­ya­nın en iyi in­ter­net ban­ka­sı

HSBC Gru­bu, in­ter­net ban­ka­cı­lı­ğın­da­ki ba­şa­rı­sı­nı bel­ge­len­dir­di. HSBC, dün­ya­nın en iti­bar­lı fi­nans der­gi­le­rin­den Glo­bal Fi­nan­ce ta­ra­fın­dan, bu yıl 9. de­fa dü­zen­le­nen “Dün­ya­nın En İyi İn­ter­net Ban­ka­la­rı” ya­rış­ma­sın­da “Dün­ya­nın En İyi Bi­rey­sel İn­ter­net Ban­ka­sı” se­çil­di.HSBC Gru­bu, in­ter­net ban­ka­cı­lı­ğın­da­ki ba­şa­rı­sı­nı bel­ge­len­dir­di. HSBC, dün­ya­nın en iti­bar­lı fi­nans der­gi­le­rin­den Glo­bal Fi­nan­ce ta­ra­fın­dan, bu yıl 9. de­fa dü­zen­le­nen “Dün­ya­nın En İyi İn­ter­net Ban­ka­la­rı” ya­rış­ma­sın­da “Dün­ya­nın En İyi Bi­rey­sel İn­ter­net Ban­ka­sı” se­çil­di. Ay­nı ya­rış­ma­nın ül­ke bi­rin­ci­le­ri ka­te­go­ri­sin­de, HSBC Bank Bi­rey­sel İn­ter­net Ban­ka­cı­lı­ğı www.hsbc.com.tr ,Tür­ki­ye’nin En İyi­si se­çi­lir­ken, HSBC Gru­bu hem “Av­ru­pa’nın En İyi Bi­rey­sel İn­ter­net Ban­ka­sı” hem de “Dün­ya­nın En İyi Bi­rey­sel İn­ter­net Ban­ka­sı” ödül­le­ri­ni ka­zan­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99720
  % 0.04
 • 5.3231
  % -0.16
 • 6.0449
  % -0.19
 • 6.9002
  % -0.26
 • 220.134
  % -0.19
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT