BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Us­ta res­sam­lar ser­gi­de bu­luş­tu

Us­ta res­sam­lar ser­gi­de bu­luş­tu

Türk re­sim sa­na­tı­nın us­ta isim­le­ri­nin eser­le­rin­den olu­şan ser­gi Ankara’da Ar­da Sa­nat Ga­le­ri­si’nde açıldı. “Cum­hu­ri­yet’ten Gü­nü­mü­ze Türk Res­sam­la­rı” baş­lı­ğıy­la açı­lan ser­gi­de, 22 re­sim us­ta­sı­nın eser­le­ri­ne yer ve­ri­li­yor.Türk re­sim sa­na­tı­nın us­ta isim­le­ri­nin eser­le­rin­den olu­şan ser­gi Ankara’da Ar­da Sa­nat Ga­le­ri­si’nde açıldı. “Cum­hu­ri­yet’ten Gü­nü­mü­ze Türk Res­sam­la­rı” baş­lı­ğıy­la açı­lan ser­gi­de, 22 re­sim us­ta­sı­nın eser­le­ri­ne yer ve­ri­li­yor. Ser­gi­de, Meh­met Ali La­ga, İb­ra­him Çal­lı, Eş­ref Üren, Abi­din El­de­roğ­lu, Abi­din Di­no, Ci­hat Bu­rak, Ad­nan Va­rın­ca, Av­ni Ar­baş, Mü­bin Or­hon, Or­han Pe­ker, Erol Ak­ya­vaş, Bur­han Uy­gur, Ko­met, Ut­ku Var­lık gi­bi us­ta­la­rın 31 tab­lo­su yer alı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT