BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­mi­le ka­rı­sı­nı bı­çak­la öl­dür­dü

Ha­mi­le ka­rı­sı­nı bı­çak­la öl­dür­dü

An­tal­ya’da ba­lık­çı­lık ya­pan, yaz ay­la­rın­da da otel­ler­de gar­son­luk ya­pan Su­at D. (28), bir tartışma sonrası ye­di ay­lık ha­mi­le eşi Fat­ma D. (22) ile Mu­rat­pa­şa Ma­hal­le­si 564 so­kak­ta­ki ev­le­rin­de tar­tış­tı.An­tal­ya’da ba­lık­çı­lık ya­pan, yaz ay­la­rın­da da otel­ler­de gar­son­luk ya­pan Su­at D. (28), bir tartışma sonrası ye­di ay­lık ha­mi­le eşi Fat­ma D. (22) ile Mu­rat­pa­şa Ma­hal­le­si 564 so­kak­ta­ki ev­le­rin­de tar­tış­tı. Tar­tış­ma­nın kav­ga­ya dö­nüş­me­si üze­ri­ne Su­at D, beş ya­şın­da­ki kız­la­rı Kar­de­len’in ya­nın­da eşi Fat­ma D’yi beş ye­rin­den bı­çak­la­dı. Kom­şu­la­rı ta­ra­fın­dan ev­de ağır ya­ra­lı bu­lu­nan Fat­ma D, am­bu­lans­la Ata­türk Dev­let Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rıl­dı. Kar­nı­na iki, göğ­sü­ne iki, ba­ca­ğı­na da bir bı­çak isa­bet eden ve ağır ya­ra­la­nan Fat­ma D’nin ye­di ay­lık er­kek be­be­ği dok­tor­lar ta­ra­fın­dan alı­nıp ku­vö­ze ko­nul­du. An­ne Fat­ma D. ise dok­tor­la­rın mü­da­ha­le­si­ne rağ­men kur­ta­rı­la­maz­ken. ku­vö­ze ko­nu­la­rak be­bek de öl­dü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT