BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ga­ran­ti, gü­ven­lik­çi­nin ai­le­si­ne sa­hip çık­tı

Ga­ran­ti, gü­ven­lik­çi­nin ai­le­si­ne sa­hip çık­tı

Ga­ran­ti Ban­ka­sı, Ada­na’da ban­ka­ya ait ATM’ye yö­ne­lik soy­gun te­şeb­bü­sü sı­ra­sın­da öl­dü­rü­len gü­ven­lik gö­rev­li­si Ek­rem Bi­çer’in ai­le­si­ne sa­hip çı­kı­yor.Ga­ran­ti Ban­ka­sı, Ada­na’da ban­ka­ya ait ATM’ye yö­ne­lik soy­gun te­şeb­bü­sü sı­ra­sın­da öl­dü­rü­len gü­ven­lik gö­rev­li­si Ek­rem Bi­çer’in ai­le­si­ne sa­hip çı­kı­yor. Ban­ka­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Ada­na’da, ban­ka­mı­za ait bir pa­ra­ma­ti­ğe ya­pı­lan sal­dı­rı so­nu­cun­da ha­ya­tı­nı kay­be­den ça­lış­ma ar­ka­da­şı­mız Ek­rem Bi­çer’in ve­fa­tın­dan de­rin bir üzün­tü duy­duk. Yap­tı­ğı fe­da­kar­lı­ğı hiç­bir za­man unut­ma­ya­ca­ğız. Mer­hu­mun bak­mak­la yü­küm­lü ol­du­ğu an­ne ve ba­ba­sı, bun­dan böy­le hi­ma­ye­miz­de ola­cak. Bu amaç­la özel bir fo­nu ai­le­nin kul­la­nı­mı­na su­na­ca­ğız” denildi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT