BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Cumhuriyetin ilk kadın öğretmenine VEFA!

Cumhuriyetin ilk kadın öğretmenine VEFA!

Ge­li­bo­lu Sağ­lık Mes­lek Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ilk ka­dın öğ­ret­me­ni Re­fet An­gın’ı (94), İs­tan­bul’da te­da­vi gör­dü­ğü ö­zel has­ta­ne­de zi­ya­ret e­de­rek, Öğ­ret­men­ler Gü­nü’nü kut­la­dı.Ge­li­bo­lu Sağ­lık Mes­lek Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ilk ka­dın öğ­ret­me­ni Re­fet An­gın’ı (94), İs­tan­bul’da te­da­vi gör­dü­ğü ö­zel has­ta­ne­de zi­ya­ret e­de­rek, Öğ­ret­men­ler Gü­nü’nü kut­la­dı. Öğ­ren­ci­le­ri­n, o­kul mü­dü­rü E­mi­ne I­şık­lı­gün ve Ge­li­bo­lu Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sel­çuk Bar­tan i­le bir­lik­te zi­ya­ret et­tik­le­ri An­gın, zi­ya­re­tin ken­di­si­ni duy­gu­lan­dır­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Ne­fes dar­lı­ğı ra­hat­sız­lı­ğı se­be­biy­le ko­nuş­mak­ta güç­lük çek­ti­ği göz­le­nen An­gın, Ge­li­bo­lu’yu öz­le­di­ği­ni, i­yi ol­du­ğun­da Ge­li­bo­lu’ya gel­mek is­te­di­ği­ni söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91844
  % 0.23
 • 4.7862
  % -0.07
 • 5.5624
  % -0.35
 • 6.2367
  % -1.01
 • 188.307
  % -0.69
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT