BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ma­yın deh­şe­ti: 1 ö­lü

Ma­yın deh­şe­ti: 1 ö­lü

Has­ta­ne­ye kal­dı­rı­lan ya­ra­lı­la­rın sağ­lık du­ru­mu­nun i­yi ol­du­ğu bil­di­ril­di.Van’ın Çal­dı­ran il­çe­sin­de ko­yun ot­la­tır­ken ma­yı­na ba­san 1 ço­ban ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken, 2 şa­hıs da ya­ra­lan­dı. Pat­la­ma, dün 11.20 sı­ra­la­rın­da Han­ge­dik kö­yü Te­pe­cik mez­ra­sı ya­kın­la­rın­da mey­da­na gel­di. Tendü­rek Da­ğı etek­le­rin­de bu­lu­nan mez­ra ya­kın­la­rın­da ko­yun­la­rı­nı ot­la­tan ço­cuk­lar­dan Er­dal Sa­çak (16), ye­re dö­şen­miş ma­yı­na bas­tı. Mey­da­na ge­len pat­la­ma­da Er­dal Sa­çak ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken, ya­nın­da bu­lu­nan am­ca ço­cuk­la­rı R.S. (15) ve V.S. (17) ya­ra­lan­dı. Ya­ra­lı ço­cuk­lar, mez­ra­ya gön­de­ri­len am­bu­lans­la Van Yü­zün­cü Yıl Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Araş­tır­ma Has­ta­ne­si`nde te­da­vi al­tı­na alın­dı. (İHA)
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT