BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Am­ca oğ­lu­nu öl­dü­ren 2 kar­deş ya­ka­lan­dı

Am­ca oğ­lu­nu öl­dü­ren 2 kar­deş ya­ka­lan­dı

Po­lis ekip­le­ri, Akın­cı­lar Ma­hal­le­si Sal­cı So­kak’ta­ki bir in­şa­at ala­nın­da Ra­ma­zan B’nin ta­ban­cay­la öl­dü­rül­müş hal­de bu­lun­ma­sı­nın ar­dın­dan ça­lış­ma baş­lat­tı.Po­lis ekip­le­ri, Akın­cı­lar Ma­hal­le­si Sal­cı So­kak’ta­ki bir in­şa­at ala­nın­da Ra­ma­zan B’nin ta­ban­cay­la öl­dü­rül­müş hal­de bu­lun­ma­sı­nın ar­dın­dan ça­lış­ma baş­lat­tı. Ra­ma­zan B’nin am­ca­sı­nın ço­cuk­la­rı Fed­li B. ve kar­de­şi Ay­dın B, olay­da kul­la­nıl­dı­ğı tah­min edi­len ta­ban­cay­la bir­lik­te Üs­kü­dar’da ya­ka­lan­dı. Şüp­he­li­lerin, po­lis­te­ki ifa­de­le­rin­de, Ra­ma­zan B’yi öl­dür­dük­le­ri­ni iti­raf et­tik­le­ri bil­di­ril­di. İki kar­deş ad­li­ye­ye sevk edil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 94143
  % 0.56
 • 5.3126
  % -0.54
 • 6.0666
  % -0.38
 • 6.8127
  % -0.44
 • 208.432
  % -0.27
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT