BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 8 down sen­drom­lu ço­cu­ğa GÖNÜLLÜ ANNELİK ya­pı­yor

8 down sen­drom­lu ço­cu­ğa GÖNÜLLÜ ANNELİK ya­pı­yor

Her ka­dın, gö­nül­lü an­ne­lik ya­pa­bi­lir ev­lat­lık ço­cuk ala­bi­lir. Ama en­gel­li bir ço­cu­ğu ev­lat­lık al­ma­ya kaç ki­şi ce­sa­ret ede­bi­lir.Her ka­dın, gö­nül­lü an­ne­lik ya­pa­bi­lir ev­lat­lık ço­cuk ala­bi­lir. Ama en­gel­li bir ço­cu­ğu ev­lat­lık al­ma­ya kaç ki­şi ce­sa­ret ede­bi­lir. Manc­hes­ter­li 53 ya­şın­da­ki Alex Bell bir de­ğil, tam se­kiz ta­ne down sen­drom­lu ço­cu­ğu ev­lat­lık ala­rak, çok bü­yük bir ce­sa­ret ör­ne­ği ser­gi­le­di. Ai­le­le­ri ta­ra­fın­dan ter­ke­dil­miş bu ço­cuk­la­rın yu­va­lar­da bü­yü­me­si­ne gön­lü ra­zı ol­ma­yan ka­dın, hiç te­red­düt­süz se­kiz ço­cu­ğın hep­si­ne bir­den bak­ma­ya ka­rar ver­di. Ka­dı­nın ev­lat edin­di­ği ço­cuk­la­rın, yaş­la­rı da bir­bi­rin­den fark­lı. En bü­yü­ğü Le­an­ne 24 ya­şın­da, di­ğe­ri Ja­ke 18 ya­şın­da. Ço­cuk­lar­dan 20 ya­şın­da­ki Nat­ha­n’­ın öz an­ne­si, oğ­lu­nun Bel­l’­in ya­nın­da çok gü­ven­de ol­du­ğu­nu bil­di­ği­ni, o yüz­den gö­nül ra­hat­lı­ğıy­la ema­net ver­di­ği­ni söy­lü­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103250
  % 0.74
 • 5.3239
  % -0.03
 • 6.0287
  % -0.15
 • 6.906
  % -0.42
 • 226.651
  % 0.12
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT