BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Güngören Özgür

Güngören Özgür

Bank As­ya 1. Lig’de Gün­gö­ren Be­le­di­yes­por, Di­yar­ba­kırs­por’u 1-0 yen­di.TEK GOL ÖZ­GÜR’DEN Bank As­ya 1. Lig’de Gün­gö­ren Be­le­di­yes­por, Di­yar­ba­kırs­por’u 1-0 yen­di. Son haf­ta­lar­da al­dı­ğı so­nuç­lar­la üst sı­ra­la­rı zor­la­yan Di­yar­ba­kırs­por, Gün­gö­ren dep­las­ma­nın­dan pu­an­sız ay­rıl­dı. İlk ya­rı­sı gol­süz bi­ten maç­ta, ko­nuk ekip ya­ka­la­dı­ğı po­zis­yon­la­rı cö­mert­çe har­car­ken, Gün­gö­ren Be­le­di­ye, 83. da­ki­ka­da Öz­gür’ün go­lüy­le sa­ha­dan 1-0 ga­lip ay­rıl­dı. Gön­gö­ren bu so­nuç­la pu­anı­nı 22’ye çı­ka­rır­ken, Di­yar­ba­kırs­por 26 pu­an­da kal­dı. > Fehim Kayacan >> GÜNGÖREN 1 ­Ha­run 6 İz­zet 6 Ab­dul­lah 6,5 ­Gü­ray 5 İb­ra­him 6 ­Ha­kan 5,5 Er­sin 6 (İl­kay dk.90) ? ­Tu­ran 5,5 ­Tur­gut 5,5 (Ham­za dk.86) ? A­dem 5 (Öz­gür dk.75) 7 U­ğur 6 >> DİYARBAKIR 0 ­A­til­la 5 E.Ça­tal­çam 5 M.Ha­ne­fi 5,5 Ev­ren 5 ­Mit­hat 5 (U­fuk dk.86) ? En­gin 5 ­Coş­kun 5,5 (Ha­ki­kat dk.78) 4 E.Şen­türk 5 ­Şe­nol 5 (Mut­lu dk.78) 4 U­laş 5 Em­rah 5,5 GOL: Özgür (dk.83) SARI KARTLAR: İzzet, Hakan, Abdullah (Güngören), Mahmut Hanefi (Diyarbakır) HAKEMLER: Özgür Yankaya, Yasin Duran, Özgür Fatih Kalaycı
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT