BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yenibosna’da korkutan yangın

Yenibosna’da korkutan yangın

Bahçelievler ­Ye­ni­bos­na’da bir si­tenin bod­rum katında çı­kan yan­gın pa­ni­ğe se­bep ol­du.



Bahçelievler ­Ye­ni­bos­na’da bir si­tenin bod­rum katında çı­kan yan­gın pa­ni­ğe se­bep ol­du. E­di­ni­len bil­gi­ye gö­re, dün sa­at 22.30 sı­ra­la­rın­da İh­las Yu­va Si­te­si B/4 B­lok’ta, es­ki eş­ya­la­rın bu­lun­du­ğu bod­rum ka­tın­da­ki sı­ğı­nak­ta he­nüz be­lir­le­ne­me­yen bir se­bep­le yan­gın çık­tı. Yo­ğun du­man yü­zün­den bi­na sa­kin­le­ri kı­sa sü­re­de tah­li­ye e­di­lir­ken, yan­gın, it­fa­i­ye e­kip­le­ri­nin mü­da­ha­le­siy­le bü­yü­me­den sön­dü­rül­dü.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 114418
  % 2.01
 • 3.803
  % 0.17
 • 4.6507
  % -0.18
 • 5.2296
  % -0.27
 • 163.268
  % -0.27
 
 
 
 
 
KAPAT