BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LERAV­RU­PA YA­KA­SI (0212) AV­CI­LAR: Ku­ru­çeş­me 5093604 Tem­muz 6905511 BAĞ­CI­LAR: Bağ­cı­lar Elif 6344676 Be­tül 6576808 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Onur 4624469 Pı­nar 5071030 Öz­di­lek 4420146 Ya­şar 6531289 Bi­zim 4513017 BA­KIR­KÖY: Nur­can 6607329 Saa­det 5590674 Te­rak­ki 5839146 Oral 5805911 Lok­man 5735793 BAY­RAM­PA­ŞA: Şi­fa 5675046 Li­çi­na 4173383 BE­ŞİK­TAŞ: Cem 2633072 Alev 2609131 Aran 3514901 Gün­düz 2607179 BE­YOĞ­LU: Ay­han 2517131 Kar­deş 2530148 Mert 2568720 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Ma­vi 6695951 Poy­raz 8533593 Rey­han 8553606 Çi­çe­koğ­lu 6890408 Bur­cu 8813896 Ha­ri­ka 8638484 Se­lin 8611303 Sön­mez 8755593 Av­şar 4235646 ÇA­TAL­CA: Nur­han 7897106 Zey­ni 7711689 EMİ­NÖ­NÜ: Şi­fa 5275257 ESEN­LER: Emel 4308477 Öz­lem Ar­da 5625151 Öz­nur 4329416 EYÜP: Nur­dan 5632636 FA­TİH: İn­ci 6211806 Say­dan 5870150 Yü­cel 5884436 Edir­ne­ka­pı 5233120 Zey­tin­da­lı 5348651 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Mev­la­na 4196720 Pe­lin 4798221 Ar­na­vut­köy Mer­kez 5971381 Ha­yat 4190021 Bil­ge 4187438 Rei­soğ­lu 6670147 GÜN­GÖ­REN: Es­ma 6110313 İn­ci 5393285 Semt 4810483 KA­ĞIT­HA­NE: Ha­yat Ok­mey­da­nı 2220266 Mel­tem 2841965 Ha­kan 2837832 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: Ka­ra­taş 6782159 Işık 6718428 Ha­yat 6965497 Ata­lay 5791073 Ko­so­va 5794432 Ay­şe­gül 4259660 SA­RI­YER: De­ni­zay 3230386 Tü­lin 2421907 Sİ­LİV­Rİ: La­le 7280820 Ne­şe 7317066 ŞİŞ­Lİ: Aya­za­ğa Et­fal 2890562 Oğuz Ka­ğan 2131140 Gü­nay 2331358 Pe­ri 2465183 ZEY­TİN­BUR­NU: Göz­de 5467861 Üs­küp 5580589 ANA­DO­LU YA­KA­SI (0216) ADA­LAR: Bur­ga­za­da 3812112 Mer­kez 3826392 Hey­be­li­ada 3518415 Ada 3814775 BEY­KOZ: Def­ne 4134801 Gül­den 3323690 Mu­rat 4792590 KA­DI­KÖY: Ke­mal Ha­zar 3734072 Rey­han 3625705 Elit 3551959 La­le 5659822 Özay 3698961 Tol­ga 4146378 Işık 4188581 Ko­şu­yo­lu Sağ­lık 3391342 Ta­ner 4189486 Müj­dem 5725295 Pı­nar 661050 KAR­TAL: Ala­ça­yır 3067107 Ümit 3536239 Ok­çu 3771307 Saa­det 4519068 Şi­fa 3891668 Az­ra 4751700 MAL­TE­PE: Pa­şa­oğ­lu 4276919 Fi­sun 4897677 An­ka­ra 3991074 PEN­DİK: Mer­kez Çar­şı 4821456 Gül­den 5962769 SUL­TAN­BEY­Lİ: İlk­yaz 3980760 Şİ­LE: Şi­fa 7218169 Uz­man 7115917 TUZ­LA: Lok­man He­kim 4937108 De­mir­taş 4468206 Di­la 4235226 ÜM­RA­Nİ­YE: Hül­ya 6126622 Sa­rı­ga­zi 6223628 Taş­de­len 3126658 Şef­kat 6328330 Du­ru­can 6601271 ÜS­KÜ­DAR: Ye­ni Ka­ra­de­niz 3216426 Bo­ğa­zi­çi 5578257 Ful­ya 3163564 Çam­lı­ca 3390669 Ekim 3104395 Ma­vi Ec­za­ne 3412862
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT