BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Eğ­len­ce ara­cın­dan dü­şen kız ya­ra­lan­dı

Eğ­len­ce ara­cın­dan dü­şen kız ya­ra­lan­dı

Ka­ğıt­ha­ne’de, lu­na­park­ta eğ­len­ce ara­cın­dan dü­şen ço­cuk ağır ya­ra­lan­dı.Ka­ğıt­ha­ne’de, lu­na­park­ta eğ­len­ce ara­cın­dan dü­şen ço­cuk ağır ya­ra­lan­dı. Ar­ka­daş­la­rıy­la lu­na­par­ka ge­len 14 ya­şın­da­ki Ye­şim Ka­ra­bu­lut, sa­lın­cak gi­bi sal­lan­ma ve ken­di et­ra­fın­da dön­me özel­li­ği bu­lun­du­ğu be­lir­ti­len “Dis­co­very” ad­lı eğ­len­ce ara­cı­na bin­di. Bir sü­re son­ra ha­re­ket ha­lin­de­ki araç­tan dü­şen ço­cuk, ya­ra­lan­dı. Am­bu­lans­la has­ta­ne­ye kal­dı­rı­lan Ka­ra­bu­lut’un sağ­lık du­ru­mu­nun cid­di­ye­ti­ni ko­ru­du­ğu be­lir­til­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 116432
  % 0.85
 • 3.9267
  % -0.34
 • 4.8216
  % -0.77
 • 5.5036
  % -0.3
 • 165.611
  % -0.62
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT