BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ABD’li dev ban­ka 35 bin ki­şi­yi çı­ka­ra­cak

ABD’li dev ban­ka 35 bin ki­şi­yi çı­ka­ra­cak

ABD’li Bank of Ame­ri­ca 3 yıl­da 30-35 bin ça­lı­şa­nı­nı iş­ten çı­ka­ra­ca­ğı­nı bil­dir­di.ABD’li Bank of Ame­ri­ca 3 yıl­da 30-35 bin ça­lı­şa­nı­nı iş­ten çı­ka­ra­ca­ğı­nı bil­dir­di. Ban­ka­nın yıl­lık ma­li­yeti­ni 7 mil­yar do­lar azalt­ma­yı amaç­la­dı­ğı be­lir­ti­len açık­la­ma­da, iş­ten çı­kar­ma­la­rın bü­tün bi­rim­le­ri et­ki­le­ye­ce­ği, is­tih­dam azalt­may­la il­gi­li ke­sin ra­ka­mın ge­le­cek yıl baş­la­rı­na ka­dar bel­li ol­ma­ya­ca­ğı kay­de­dil­di. Bank of Ame­ri­ca 308 bin ki­şi­ye is­tih­dam sağ­lı­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 115818
  % 0.32
 • 3.9369
  % -0.08
 • 4.8611
  % 0.04
 • 5.5319
  % 0.22
 • 166.499
  % -0.09
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT