BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­mel’in ye­ri

Te­mel’in ye­ri

Tatil gemisinde, Temel ve Amerikalı John şezlonglara oturmuş, batan güneşi seyrediyor ve sohbet ediyorlarmış... Temel anlatmaya başlamış,Te­mel’in ye­ri Tatil gemisinde, Temel ve Amerikalı John şezlonglara oturmuş, batan güneşi seyrediyor ve sohbet ediyorlarmış... Temel anlatmaya başlamış, “-Böyle bir gezi aklımdan bile geçmezdi. Bir yangın fabrikamı kül etti. Sigorta paramı ödeyince ‘Oğlum Temel, bunca yıl eşek gibi çalıştın. Şimdi tatil zamanı’ dedim kendi kendime ve geziye çıktım...” Amerikalı, “Tesadüfe bak” demiş ve; “-Benim de çok iyi iş yapan bir restoranım vardı. Bir kasırga, taş üstünde taş bırakmadı. Sigortadan paramı alınca, bu tatile karar verdim...” Uzun bir sessizlik olmuş... Güneş ufukta kaybolurken, sessizliği Temel bozmuş: “-Kasırgayı nasıl başlattın, Allah aşkına?...” te­be­şir to­zu “-Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önleyiniz...” (...Heraklitos) bir film di­ya­lo­ğu! “-23 yaşına geldiğinde olman gereken tek şey kendindir...” (...Reality Bites filminden) Bizimkiler Ben sabahtan Ömer Temür’ün evine hırsız girdiğini ve evi soyup soğana çevirdiğini duymuştum. Öğleye doğru Ömer’in durgun halini gören Cem soruyor: “-Abi hayırdır, niye durgunsun?... Bilmediğimiz bir şey mi var?...” -Hiç sorma Cem... Eve hırsız girdi... “-Yapma yav, kim girmiş?...” -?!. Ayaküstü... TGRT FM’in Doktor ve Hesapçı dinlecisi soruyor; “- Bush’a atılan ayakkabı kokuyorsa kimyasal silah mı sayılır?...” SÖZ’ün gelimi... KRİZ SEV­DA­SI Son gün­ler­de ar­tık duy­mak­tan çok sı­kıl­dı­ğı­mız ko­nu ha­kim gün­de­me. Te­le­viz­yon­lar­da ilk ha­ber ola­rak iz­le­di­ği­miz, ga­ze­te­ler­de kö­şe ya­zar­la­rı­nın tek bah­set­ti­ği ko­nu kriz ve et­ki­le­ri... Prob­lem şu ki; Te­laf­fuz fark­lı ama içe­rik hep ay­nı. Bu du­rum in­san­lar ara­sın­da bi­lin­me­yen bir kao­sa ne­den olu­yor, kriz ke­li­me­si ağız­dan düş­mü­yor, umut­la­rı­mız ça­lı­nı­yor... Kri­zi his­se­den de his­set­me­yen de ruh­sal açı­dan çö­kün­tü­ye uğ­ru­yor. İn­san­la­rı is­ter is­te­mez ge­le­cek kor­ku­su sa­rı­yor... Baş­ba­ka­nı­mı­zın da de­di­ği gi­bi top­lu­ma mo­ral­siz­lik pom­pa­la­nı­yor... Kri­zi his­se­den za­ten his­se­di­yor, his­set­me­ye­nin de ca­nı sı­kı­lı­yor, ce­sa­re­ti kı­rı­lı­yor, gi­ri­şim­ci ola­mı­yor... Al­lah’tan ye­rel se­çim­ler ge­li­yor... Med­ya oya­la­na­cak oyun­ca­ğı­nı da bul­muş olu­yor... Tüm bu olup bi­ten­ler kar­şı­sın­da kriz­den mağ­lup ge­len bi­tap dü­şer, ge­çim sı­kın­tı­sı çe­ker. Ga­lip ge­le­nin­se can sı­kın­tı­sı gi­der... Can sı­kın­tı­sı ge­çer, ge­çim sı­kın­tı­sı ol­ma­sın ye­ter! (...Se­da Ça­kır’ın hu­zur­suz­lu­ğu) Tuzaktan Kumanda (...FOX - Tribün Ateşi) HAYRİ HİÇLER: Yahu 88’de hakemler için test yapılıyor, Erman Toroğlu 17 sorudan 2’sini anca biliyor... ADNAN AYBABA: O kadar eski tarihte olur böyle şeyler... Taa ikinci dünya savaşı yılları... *** HAYRİ HİÇLER: Şimdi ben otuz yıllık gazeteci olarak... ENGİN VEREL: Neyin gazetecisisin sen be?... Kim okuyor seni?... *** ADNAN AYBABA: Bırak bee... Her şeyin doğrusunu sen biliyorsun sanki... HAYRİ HİÇLER: Adnan, benim balkonda 500 yaşında bir karga var. Senin söylediklerine kahkahalarla gülüyordur şu anda... iğ­ne­lik... TARTIŞMA ­­Düzenbâzın ağını, Fark ettiysen bir kere... Taşı ağırlığını, Kapılma tahriklere! Sorarlarsa cevap ver, Sergile asil duruş... Çok konuşan kaybeder, Yeri geldikçe konuş! Sözü yalan dolanla, Söyleyenle atışma... Ard niyetli olanla, Kesinlikle tartışma! (...Se­fa Ko­yun­cu)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT