BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kal­ka­van’a 5 yıl 4 ay

Kal­ka­van’a 5 yıl 4 ay

Mo­da ta­sa­rım­cı­sı Si­nem Yal­çın’a 14 Ocak 2008 ta­ri­hin­de ci­piy­le çar­pa­rak ölü­mü­ne yol aç­tı­ğı id­di­asıy­la yar­gı­la­nan Fa­ruk Kal­ka­van, “bi­linç­li tak­sir­le bir ki­şi­nin ölü­mü­ne se­bep ol­mak” su­çun­dan 5 yıl 4 ay ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı.Mo­da ta­sa­rım­cı­sı Si­nem Yal­çın’a 14 Ocak 2008 ta­ri­hin­de ci­piy­le çar­pa­rak ölü­mü­ne yol aç­tı­ğı id­di­asıy­la yar­gı­la­nan Fa­ruk Kal­ka­van, “bi­linç­li tak­sir­le bir ki­şi­nin ölü­mü­ne se­bep ol­mak” su­çun­dan 5 yıl 4 ay ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT