BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İTO’dan şim­di de alışveriş festivali

İTO’dan şim­di de alışveriş festivali

İs­tan­bul Ti­ca­ret Oda­sı (İTO) Baş­ka­nı Mu­rat Yal­çın­taş, Alış­ve­riş Fes­ti­va­li baş­la­ta­cak­la­rı­nı söy­le­di.İs­tan­bul Ti­ca­ret Oda­sı (İTO) Baş­ka­nı Mu­rat Yal­çın­taş, Alış­ve­riş Fes­ti­va­li baş­la­ta­cak­la­rı­nı söy­le­di. Başkan Yalçıntaş, bu pro­je ile Tür­ki­ye’nin özel­lik­le de İs­tan­bul’un alış­ve­riş po­tan­si­ye­li­ni çev­re ül­ke­le­re ta­nı­ta­cak­la­rı­nı, kom­şu ül­ke­ler­den ge­len­le­rin İs­tan­bul’da alış­ve­riş yap­ma­sı­nı sağ­la­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni an­lat­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT