BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Keremcem 30 yaşına girdi

Keremcem 30 yaşına girdi

Şar­kı­la­rıy­la gö­nül­ler­de taht ku­ran oy­na­dı­ğı di­zi­ler­ler­le ken­di hay­ran kit­le­si­ni iki­ye kat­la­yan Ke­rem­cem, ye­ni ya­şı­nı hay­ran­la­rıy­la bir­lik­te Eti­ler’in en po­pü­ler ge­ce ku­lü­bü ola­rak bi­li­nen Ca­me­lot’ta kut­la­dı.Şar­kı­la­rıy­la gö­nül­ler­de taht ku­ran oy­na­dı­ğı di­zi­ler­ler­le ken­di hay­ran kit­le­si­ni iki­ye kat­la­yan Ke­rem­cem, ye­ni ya­şı­nı hay­ran­la­rıy­la bir­lik­te Eti­ler’in en po­pü­ler ge­ce ku­lü­bü ola­rak bi­li­nen Ca­me­lot’ta kut­la­dı. 30 ya­şı­na gi­ren Ke­rem­cem yur­dun dört bir ya­nın­dan 100’ü aş­kın hay­ra­nı ile bir­lik­te Ca­me­lot’ta pas­ta ke­se­rek ye­ni ya­şı­nı kut­la­dı. Ke­rem­cem ye­ni al­bü­mün­den bir par­ça­yı ilk de­fa hay­ran­la­rı­na din­let­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT