BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ZIPLAMAKTAN hasta oldu

ZIPLAMAKTAN hasta oldu

Şar­kı­cı, Ser­dar Or­taç aya­ğın­da bir prob­lem oluş­tu­ğu­nu ve dok­tor kon­trol­le­ri son­ra­sı fiz­yo­te­ra­pi­ye baş­la­dı­ğı­nı açık­la­dı: “Dok­tor­lar ‘15 se­ne­nin acı­sı­nı çe­ki­yor­sun’ de­di ve sah­ne­de çok zıp­la­ma­mın bu­na ne­den ol­du­ğu­nu söy­le­di.Şar­kı­cı, Ser­dar Or­taç aya­ğın­da bir prob­lem oluş­tu­ğu­nu ve dok­tor kon­trol­le­ri son­ra­sı fiz­yo­te­ra­pi­ye baş­la­dı­ğı­nı açık­la­dı: “Dok­tor­lar ‘15 se­ne­nin acı­sı­nı çe­ki­yor­sun’ de­di ve sah­ne­de çok zıp­la­ma­mın bu­na ne­den ol­du­ğu­nu söy­le­di. Aya­ğım­da da­ya­nıl­maz bir ağ­rı var. MR’a git­tim, to­mog­ra­fi­ye git­tim, EMG de­nen ko­ca iğ­ne­ler­le bal­dı­rı­mı del­di­ler. Si­nir­ler­den bi­ri arı­za­lıy­mış.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99720
  % 0.04
 • 5.3231
  % -0.16
 • 6.0449
  % -0.19
 • 6.9002
  % -0.26
 • 220.134
  % -0.19
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT