BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gümrük Müşavirliği şirketlerine süre verin

Gümrük Müşavirliği şirketlerine süre verin

Gümrük Müsteşarlığı’na; Biz, ticari faaliyetini sürdüren “gümrük müşavirliği” şirketleriyiz. Şirketlerimizde, ortaklarıyla birlikte epey çalışan istihdam edilmektedir.Gümrük Müsteşarlığı’na; Biz, ticari faaliyetini sürdüren “gümrük müşavirliği” şirketleriyiz. Şirketlerimizde, ortaklarıyla birlikte epey çalışan istihdam edilmektedir. 10.08.2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük Yönetmeliğinin 3. Maddesi uyarınca, Gümrük Yönetmeliğinin 699. maddesi değiştirilerek, tüzel kişilik şeklindeki gümrük müşavirliği şirketlerinde, ikinci bir gümrük müşavirliği şirketine ortak olamayacakları ve değişikliğin 10.02.2007 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır. Gümrük Yönetmeliğinin 699. maddesinde yapılan düzenlemenin yürürlük tarihi, 31.12.2007 mükerrer tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklikler sonucu, 01.01.2009 tarihine kadar uzatılmıştır. Uzatılma gerekçesi; yeni Ticaret Kanunu çıkacağı ve limited şirket ile anonim şirketin tek kişi olarak kurulabileceği için, gümrük müşavirlik şirketleri mağdur olmasının önlenmesi olmuştur. Ancak, yeni Ticaret Kanunu halen Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmekte olup, kısa zamanda kanunlaşacağı belirtilmektedir. Buna rağmen, her nedense Gümrük Müsteşarlığı, yeni Ticaret Kanununun yürürlüğe gireceği tarihe kadar süre uzatımı taleplerimizi kabul etmemektedir. Daha önce bu gerekçe ile süre uzatıldığı halde, şimdi bu uzatıma gidilmiyor, bu da birçok şirketin yeni kanuna kadar faaliyetlerini durdurması ve birçok kişinin işten çıkarılması sonucunu doğuracaktır. Sayın Başbakanımızın “her biriniz bir eleman işe alırsa Türkiye’deki işsizlik azalır” sözünün tam tersi bir icraatla, bizleri personel çıkarmaya zorlayacak yanlış bir uygulamayla karşı karşıyayız. Yeni Ticaret Kanunu çıkıncaya kadar süre uzatımına gidilirse, bu hem şirketlerimizin faaliyetlerinin devamlılığını sağlayacak, hem de birçok kişinin işten çıkarılmasını önleyecektir. Levent Şener (Gümrük Müşaviri) TCDD adaletsizlik yapıyor! Anadolu Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksekokulu Raylı Sistemler bölümünde öğrenim görmekteyim. Haziran 2009 tarihinde mezun olacağım. Okulumuzun bulunduğu binanın, TCDD Genel Müdürlüğüne ait olduğunu ve yapılan bir protokolle uzun süreli olarak Anadolu Üniversitesi’nin kullanımına verildiğini öğrendim. Ayrıca yapılan protokolle, bu binada öğretime başlayacak Porsuk Meslek Yüksekokulunda, TCDD Genel Müdürlüğü’nün iş gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik “Demiryolu” ile ilgili bir bölümün açılmasının TCDD Genel Müdürlüğü’nce istenildiğini öğrendim. 2001 yılında öğretime başlayan okulumuz, Türkiye’de Raylı Sistemler Programı olarak ilk ve tek yüksekokuldur. 24.12.2008 tarihinde yayınlanan “KPSS Tercih Kılavuzu’nda gördüm ki, TCDD Genel Müdürlüğü’nün KPSS sonuçlarına göre yaptığı memur alımlarında, Raylı Sistemler üzerine eğitim veren okulumuz mezunları dikkate alınmamış. Meslek Lisesi Raylı Sistemler Bölümü mezunlarından 120 kişi alım yapılacağı belirtilmiş. Mezun olacağım Raylı Sistemler Önlisans bölümlerinden ise sadece 23 kişi alınacağı belirtilmiş. Bu durum, eğitim ve öğretim adaletsizliğine sebep olmuştur. Meslek Lisesi Raylı Sistemler bölümünden mezun olan öğrencilerin büyük çoğunluğu yüksek okulumuzun Raylı Sistemler programlarına yerleşmiş ve burada öğrenimlerine devam etmektedirler. Bu uygulama ile öğrencilerin üniversite eğitimlerinin de yarıda kalacağı görülmektedir. Fırat Gürbüz Eleman alımındaki bazı uygulamalar haksızlığa yol açıyor Bilindiği gibi KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile işe yerleştirilecekler için tercihler açıklandı. Alım az oldu. Ekonomik kriz, kamuya eleman alımını da sınırlandırıyor, bunu anlıyoruz. Ama bizim gibi üniversitelerin çok zor bölümlerinden mezun olanlar 85 puanla bir yere giremezken, çok rahat okuyan bazı bölüm mezunlarının 60-70 arası KPSS puanlarıyla sözleşmeli olarak atanmaları ve bunun bütçeye getirdiği yük sebebiyle alımların az olması bizleri üzmektedir. Bu tür uygulamaların azaltılmasını, bunların yerine, zor bitirilen bölüm mezunlarının ve yüksek puan alanların kontenjanlarının arttırılmasını istiyoruz. Kadro sayısının azlığına, devletin ekonomik durumu açısından saygı gösteriyoruz ama bazı bölüm mezunlarının çok yüksek sayılarla atanmasını da, bize yapılmış bir haksızlık olarak görüyoruz. Burhan Doğan BİZE DAİR Da­ha iyi bir Türkiye için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; beh­cet.fa­ki­hog­lu@tg.com.tr Tel: (0212) 454 38 22 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT