BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Başa geleni hayra yormalıdır

Başa geleni hayra yormalıdır

İnsanlar başlarına gelen istemedikleri bir şeyi hayra yormalı, onun daha büyük bir belâyı defettiğini, belâlara kalkan olduğunu düşünmelidir...Allahü teâlâ, nimet verdiği zamân şükretmemizi, bunları geri aldığı zamân da, sabretmemizi emretmiştir. Bu sebeple Allahü teâlânın her takdir ettiğini hoş görmeli, dert, belâ anında kızarak, bağırarak sevâbdan mahrum kalmamalıdır. Şunu unutmamalıdır ki, ağlamak, sızlamak, derdi belâyı geri çevirmez, üzüntüyü dağıtmaz! Kaderde olanlar başa gelecektir. Bunun için sabretmek, olmuş bitmiş şeye kızmamak lâzımdır. Hadîs-i şerîfte; (Kader, tedbîr ile, sakınmakla değişmez. Fakat kabûl olan duâ, o belâ gelirken korur) buyuruldu. Duânın belâyı defetmesi de, kazâ ve kaderdendir. Kalkanın oka siper olduğu, suyun da yerden otun yetişmesine sebep olduğu gibi, duâ da, Allahü teâlânın merhametinin gelmesine sebeptir. Hadîs-i şerîfte; (Kazâ-i mu’allakı, hiçbir şey değiştiremez. Yalnız duâ değiştirir ve ömrü, yalnız, ihsân, iyilik arttırır) buyuruldu. İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretleri; “Mümin, bir hastalığa yakalanır veya bir belâya uğrarsa, ‘Yâ Rabbî, bana bu belâyı neden verdin?’ diye şikâyetçi olmaz. Hastalığa ve belâya rağmen, Allahü teâlâyı zikreder ve şükreder” buyurmaktadır. KÖPEKLE HOROZUN DİLİ!.. Vaktiyle adamın birisi Mûsâ aleyhisselâma gelerek; -Ya Mûsâ, ne olur duâ edin de hayvanların dilinden anlayayım, böylece bunlardan kendime ders çıkarır ve iyi insan olurum der. Mûsâ aleyhisselâm; -İçinde bulunduğun hâl, senin için daha hayırlıdır, kaldıramayacağın bir yükün altına girmeye çalışma buyurur. Fakat adam dinlemez ve ısrar ederek; -Ya Mûsâ, ne olur hiç değilse kapımdaki köpekle horozun dilinden anlayayım der. Sonunda Mûsâ aleyhisselâm duâ eder ve adam da sevinerek evine gider. Ertesi sabah, hizmetçisi sofrayı kurarken bir parça ekmek fırlayıp dışarı düşer. Horoz koşup hemen ekmeği kapar. Köpek; -Be horoz, yaptığın doğru mu? Sen buğday da, arpa da yiyebilirsin. Bense ekmekten başka bir şey yiyemiyorum. Ne için benim rızkımı kapıyorsun, diyerek horoza kızar. Horoz; -Haklısın ama tasalanma, yarın bizim efendinin eşeği ölecek, sen de böylece bir güzel karnını doyurursun der. Adam bunu duyunca hemen eşeğini satar. Ertesi gün, ne konuşacaklar diye köpekle horozu dinlemeye koyulur. Köpek horoza sitem ederek; -Hani eşek ölecekti, ben de karnımı doyuracaktım deyince, horoz; -Eşek öldü ama başka yerde öldü. Fakat hiç merak etme yarın at ölecek, o zaman daha büyük bir ziyafete konacaksın der. Adam hemen atını satar. Hayvanların dilini anlayabilmenin onun için çok kârlı olduğunu düşünür. Ertesi gün köpekle horozu dinlemeye gider. Köpek horoza sitem ederek yalan söylediğini imâ edince, horoz; -Ben yalan söylemedim. At ölecekti, sahibimiz sattı. Fakat sen merak etme yarın sahibimizin en çok değer verdiği kölesi ölecek, o zaman onun hayrına yemekler verilecek, hepimiz doyacağız, der. Bunu duyan adam, kölesini de satar ve ertesi gün yine konuşmaları dinlemeye başlar. Bu sefer köpek çok kızgındır. Günlerdir yalanlarla avutulduğunu söyleyince, horoz; -Ben yalan söylemiyorum. Köle öldü ama başka yerde. Çünkü sahibimiz onu da sattı. Fakat hiç iyi etmedi. Zira ilk belâ eşeğe gelecekti, böylece sahibimiz belâdan kurtulacaktı. Onu sattı, belâ ata geldi. Atı da satınca belâ, köleye geldi. Köleyi de satınca, belâ kendisine geldi. Yarın sahibimiz ölecek, böylece doyacağız, der. Bunu duyan adam akılsız başını dövmeye başlar ama iş işten çoktan geçmiştir... SADAKA VE DUA... Netice olarak, insanlar başlarına gelen istemedikleri bir şeyi hayra yormalı, onun daha büyük bir belâyı defettiğini, belâlara kalkan olduğunu düşünmelidir. Evet, perdenin arkasında neler olduğu ve hâdiselerin hikmeti her zaman bilinmeyebilir. Bu sebeple insan, sık sık sadaka vererek, duâ ederek belâları defetmelidir. Her şeyin sadakası vardır. Servetin, ilmin, iyi niyetin, sıhhatin, kuvvetin, zamanın. Duâ, belâyı giderir. Sadaka vermek, Allahü teâlânın gadabını yumuşatır ve insanı azâbdan kurtarır. Eceli gelmemiş olan hastanın da, şifâ bulmasına sebep olur.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT