BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Ölmeden önce Allah’a dönün!”

“Ölmeden önce Allah’a dönün!”

Ebu Derdâ hazretleri buyurdu “Kâinatın hocası Efendimiz, bize Cuma günü hutbe okudu ve buyurdu ki: “Ey insanlar! Siz ölümden önce yönünüzü Allah’a dönün, günahlarınızdan tevbe edin.Ebu Derdâ hazretleri buyurdu “Kâinatın hocası Efendimiz, bize Cuma günü hutbe okudu ve buyurdu ki: “Ey insanlar! Siz ölümden önce yönünüzü Allah’a dönün, günahlarınızdan tevbe edin. Başınızı gaileler bürümemişken iyi işler yapmaya acele edin. Allah’ı çokça anmak ve gizli-açık sadaka vermek suretiyle Allah’la aranızdaki bağı kuvvetlendirin. Böylece size bol rızık verilir, yardım edilir ve eksikleriniz tamamlanır. Marufla emrediniz ki, ucuzluk ve bolluk bulasınız; yasaklananlardan nehyedin ki, nusret, yardım ve zafer bulasınız. Ey insanlar! Sizin en anlayışlınız ölümü en çok ananınızdır. En güzeliniz ve en cömerdiniz ona göre hazırlananınızdır. Bu aldanma yurdundan ok gibi çıkmak, ebedî kalacağı yurda pişmanlıkla yönelmek, kabirlerde oturmak için azık tedarik etmek ve neşir gününe hazırlanmak, aklın alâmetlerindendir.” Resulullah efendimiz hutbesinin başında şöyle buyururdu: “Hamd Allah’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dilerim. Kendimizin şerlerinden Allah’a sığınırım. Her kime Allah hidayet ettiyse hiç kimse onu dalâlete götüremez ve her kimi sapıklığa sevkettiyse hiç kimse onu hidâyete götüremez. Şehadet ederim ki, Allahdan başka ilâh yoktur, Muhammed O’nun kulu ve resulüdür. Allah O’nu hakikatle müjdeci ve uyarıcı olarak göndermiştir. Kim Allah’a ve elçisine itaat ederse rüşde ermiş ve kim de onlara isyan ederse yoldan sapmış olur. Rabbimiz Allah’tan, bizi, kendisine ve elçisine itaat edenlerden, rızasına uyanlardan ve gadabından kaçanlardan eylemesini dileriz.” Hatibin hutbeye çıkması zamanından namaz tamamlanıncaya kadar söz söylemek haramdır. Eğer namaz kılmakta bulunsa Cuma sünneti de olsa iki rek’at kılıp namazı kesmek gerektir. Eğer üçüncü rek’atte bulunuyorsa dördü tamamlamak gerektir. İmam-ı Müslim ve İmam-ı Tirmizî’nin rivayetlerinde: “Peygamber efendimiz namazı ve hutbesi ne uzun ne de kısaydı, itidal üzere idi”, diye buyurulmuştur. Başka bir hadis-i şerifte de: “Peygamber efendimiz, Cuma günü vaaz kısmını çok uzatmazdı, sadece birkaç kelime söylerdi”, diye bildirilmiştir. Resulullah efendimiz Mescide girdiği zaman Eshaba selâm verirdi. Minbere çıkıp oturunca Hz. Bilâl ezana başlardı. Bilâl ezanı tamamladığı gibi âlemlerin hocası Efendimiz ezanla hutbe arasını açmadan hutbeye başlardı. Eline kılıç veya ondan başka bir nesne almazdı. Yay üzerine yahut asaya dayanırdı. Yarın: Peygamberimizin nafile namazları
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT