BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gecekonduya af yok

Gecekonduya af yok

Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı`nda af amacı bulunmadığını belirten Alp, gecekondulara affı akla getirecek ifadelerin değiştirileceğini söyledi. Alp, “Tasarıda kesinlikle af diye bir olay söz konusu değil” dedi.Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı kapsamına alınan, belediye ve mücavir alan içindeki Hazine arazilerinin belediyelere, diğerlerinin İl Özel İdareleri`ne devrine ilişkin madde tartışılıyor. Konuya ilişkin görüşlerini açıklayan Başbakan Başdanışmanı Kentbilimci Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı`nda af amacı bulunmadığını belirterek, gecekondulara affı akla getirecek ifadelerin değiştirileceğini söyledi. Belediyelerin imar ıslah planları yapabildiğine dikkati çeken Prof. Dr. Alp, bu planların şehir ilkelerine ters yapılaşmaları yasal kıldığını kaydetti. Alp, ``Tasarıda kesinlikle af niyeti yok, olmayacak. Varsa metinde revize edilecek`` dedi. Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı`nın pek çok yasaya girdiler yaptığını da ifade eden Alp, bir imar reformu yapılması gerektiğini, bunun için yeni bir çalışma başlatacaklarını da sözlerine ekledi. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Bahadırlı, Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı`na eklenen bu maddeye, (Hazine arazileri üzerindeki gecekondulara af getireceği) yönünde bir yorum getirmediklerini belirtti. Hazine arazilerinin işgal edilmesi durumunda belediye olarak yapabildiklerinin sınırlı olduğunu kaydeden Bahadırlı, şunları söyledi: “Hazine arazileri bence yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluğuna bırakılmalı. Böylece hiçkimse gecekondulaşma, kaçak yapılaşma ya da arazi yağmalanmasına da müsaade edemez. İzin verdiği takdirde de belediye başkanından hesap sorulur. Belediye meclislerinin alacağı kararlar gereği de kullanımı belirlenir. Yerel yönetimlere bırakılmalı derken kullanımının da sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve meclis kararıyla belirlenmeli diyorum.” MİMARLAR ODASI`NIN GÖRÜŞÜ TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Oktay Ekinci de Hükümet`in incelemesine sunulan Yerel Yönetimler Yasa Taslağı`nın temelini, gecekondulaşma ve kaçak yapılaşmayla mücadelenin oluşturduğunu söyledi. Ekinci, yasa taslağında kaçak yapının alınıp satılmasının, kaçak yapıya altyapı hizmetlerinin götürülmemesinin kesin hükme bağlandığını ifade ederek, kaçak yapıyı yıkmayan yerel yönetimler ve kaçak yapıya altyapı hizmeti götüren sorumlular hakkında da ciddi yaptırımlar getirdiğini anlattı. Hazine arazilerinin yerel yönetimlere devri konusunda bazı şartların bulunduğunu anlatan Ekinci, ``Belediyelerin mülkiyetine geçecek olan hazine arazileri Nazım İmar Planları, Çevre Düzeni İmar Planları ve Uygulama İmar Planları hükümleri dışında kullanılamaz. Yani kaçak yapılaşma için kullanılamaz`` dedi. TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Turgut da, tasarı kapsamına alınan maddeyi ``af tasarısı`` gibi yorumlamanın mümkün olmadığını ifade ederek, “Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı bir af hükmü getirmiyor, ama arsalar bu kişilere satılacak duruma gelebilir. Bu haline göre madde sakıncalı” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT