BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > YARGIYA AB KRİTERLERİ

YARGIYA AB KRİTERLERİ

Yargıda Avrupa Birliği standartlarının yakalanması için uluslararası kriterler çerçevesinde HSYK, Anayasa Mahkemesi ve Askerî Mahkemelerde yeni düzenlemelere gidilecek.ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE DÜĞMEYE BASILACAK > Haber Merkezi ANKARA Adalet Bakanlığı’nın Avrupa Birliği’ne sunulmak üzere aylar önce internet sitesinde tartışmaya açtığı Yargı Reformu Strateji Belgesi ve buna paralel olarak hazırladığı eylem planında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ile Anayasa Mahkemesi’nin yapısının değiştirilmesi ve Askeri mahkemelerin görev alanlarının yeniden tanımlanması öngörülüyor. Kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere 3 aşamada gerçekleştirilecek eylem planına göre HSYK’nın üye sayısı 11’den 20-21’e yükseltilecek. Kurul, iki veya üç daireden oluşacak. Halen gösterdikleri 3 adaydan biri Cumhurbaşkanı’nca seçilen Yargıtay ve Danıştay üyeleri, Kurul’a doğrudan üye seçebilecek. Cumhurbaşkanı ve TBMM ise Türkiye Adalet Akademisi, üniversiteler ve avukatlar arasından Kurul’a üye seçecek. Ayrıca kürsüde görev yapan hakim ve savcılar da birinci sınıf hakim ve savcılar arasından Kurul’a üye seçecek. Adalet Bakanı ve müsteşarın Kurul üyeliği devam edecek ancak ayrıcalıkları olmayacak. Hakim ve savcılarla ilgili disiplin, inceleme ve soruşturma işlemleri Bakanlık’taki Teftiş Kurulu’ndan alınarak Kurul’a devredilecek. HSYK’nın disipline ilişkin kararları yargıya açık olacak. Eylem planında Anayasa Mahkemesi ve Askeri mahkemelerde yapılacak değişikliklere de yer veriliyor. Buna göre Anayasa Mahkemesi’nin yapısı yeniden belirlenecek. Değişiklikler uluslararası belgeler ışığında ve diğer kurumların görüşleri alınarak yapılacak. Askeri Mahkemelerin görev tanımları ise yeniden belirlenerek, bu mahkemelerin askeri bölge dışına çıkarılması, askeri mahkemelerdeki hakim olmayan subay üyelerin çıkarılması ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi‘nin iki dereceli hale getirilmesi öngörülüyor. Ayrıca cezaevlerinin dış güvenliği jandarmadan alınarak Adalet Bakanlığı’na verilecek, çocuk hükümlüler için uluslararası düzenlemeler yapılacak. Yapılacak Anayasa değişikliği ile yargı reformu için düğmeye basılacak. ARABULUCULUK SİSTEMİ Plan çerçevesinde hukuki uyuşmazlıklarda mahkemeye gitmeden çözüm bulunmasını hedefleyen arabuluculuk sistemi hayata geçirilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT